Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15712
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 531 razy
Otrzymał/a podziekowań: 596 razy
Status: Offline

Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką

Postautor: Epitet » 14 maja 2020 12:20

Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych

Edycja X − 2020 r.

Ogłoszenie i warunki konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w środowisku akademickim jak również edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i porządku konstytucyjnego RP.

link https://www.abw.gov.pl/pl/konkurs/1535, ... 020-r.html

Tematy konkursu:

1. Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.

2. Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.

3. Służby specjalne – historia i teraźniejszość.

4. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku − zagrożenia i wyzwania.
Nagrody w konkursie:

Miejsce I − nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł

Miejsce II – nagroda finansowa w wysokości 8 000 zł

Miejsce III – nagroda finansowa w wysokości 6 000 zł

Wyróżnienie – nagroda rzeczowa.Wybrane prace zostaną opublikowane we fragmentach na łamach czasopisma „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Warunki:

Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2018−2020 albo pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2019/2020 lub w roku poprzednim (2018/2019).

Organizator informuje, że prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach:

kategoria I – prace doktorskie,
kategoria II – prace magisterskie i licencjackie.

Prace wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać przesłane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Dokumenty, które należy załączyć:

1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (plik do pobrania).

2. Opinia promotora lub(i) recenzenta.

3. Pisemna zgoda autora opinii(recenzji) na jej wykorzystanie do celów konkursu.

Adres, na który należy przesłać pracę wraz z załącznikami:

Gabinet Szefa ABW

ul. Rakowiecka 2a

00-993 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „KONKURS”


Adres e-mail, na który należy przesłać wersję elektroniczną pracy oraz skany załączników:

konkurs@abw.gov.pl

Terminy:

Prace należy przesłać do 31 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prace będzie oceniać Komitet Konkursowy powołany przez Szefa ABW, który wyłoni laureatów konkursu w terminie do 28 lutego 2021 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.abw.gov.pl w ciągu 14 dni od momentu wyboru laureatów przez Komitet Konkursowy.
Laureaci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Informacja prawna w zakresie ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn.zm.):

Art. 6. Ustawy oraz rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się do:

1) przetwarzania danych osobowych przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa
w art. 9 pkt 1, 3, 5, 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1622), w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest konieczne do realizacji zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, jeżeli przepisy szczególne przewidują niezbędne środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

2) działalności służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz
z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091).


W tym konkursie są nagrody finansowe.
Są prace, które mają gryf tajności.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Wróć do „Konkursy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość