Pytania do konkursu - Dzień Pracownika Ochrony 2013

Awatar użytkownika

Topic author
Basia
Podpułkownik
Podpułkownik
Posty: 1924
Rejestracja: 01 gru 2009 15:01
Lokalizacja: SARZYNA / Podkarpacie
Status: Offline

Pytania do konkursu - Dzień Pracownika Ochrony 2013

Postautor: Basia » 22 sie 2013 13:06

Pytania do konkursu z okazji dnia Pracownika Ochrony - 22 sierpień 2013

Pamiętaj!
Aby wygrać nagrodę musisz odpowiedzieć na wszystkie pytania poprawnie w jak najszybszym czasie.

Osoba które odpowie poprawnie jako pierwsza zdobywa 1 miejsce, osoba 2 zdobywa 2 miejsce.

Odpowiedź należy umieścić w tym temacie jako zwykły post (identycznie jak w pozostałych działach)

Życzymy powodzenia!

Pytania:

1. 1 sierpnia 2013 roku OchronaForum.eu obchodziło swoje kolejne urodziny. Ile lat funkcjonuje już forum?

2. Czy latarka M22 oferuje największą jasność pośród latarek Olight zasilanych 2 bateriami Cr123 lub 1 akumulatorem 18650? (Tak/Nie)

3. Czy wszystkie latarki Olight są wodoodporne? (Tak/Nie)

4. Wymień co najmniej trzy linie lornetek Bushnell, które zapewniają pełną wodoszczelność.

5. Jakie warunki od 1 stycznie 2014 roku będzie musiał spełnić pracownik ochrony aby zdobyć licencje I stopnia? (podaj przynajmniej 2 warunki)

6. Czy prezydent RP podpisał już ustawę deregulacyjną zawierającą zniesienie uregulowań dotyczącą m.in. pracowników ochrony? (Tak/Nie)

7. Co ile lat kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej będzie miał obowiązek przejść szkolenie o którym mowa jest w ustawie deregulacyjnej?

8. Czy serwis OchronaForum.eu posiada swoją wersję mobilną na telefony komórkowe i smartfony? (Tak/Nie)

9. Wymień co najmniej dwóch producentów hartowanych pałek teleskopowych spośród oferowanych w sklepie internetowym Militaria.pl

10. Podaj datę powstania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Awatar użytkownika

Gebels
Kapitan
Kapitan
Posty: 1084
Rejestracja: 12 maja 2011 10:39
Podziękował: 319 razy
Otrzymał/a podziekowań: 117 razy
Status: Offline

Re: Pytania do konkursu - Dzień Pracownika Ochrony 2013

Postautor: Gebels » 22 sie 2013 13:26

1: 4
2: TAK
3: NIE
4: Bushnell Trophy XLT , Bushnell H2O, Bushnell Elite ED
5:Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Zdolność fizyczna i psychiczna - do wykonywania zadań, stwierdzona orzeczeniem lekarskim.
6: TAK
7: 3 lata
8: TAK
9: " GS, Tajwan" "Producent: ESP (Euro Security Products), Republika Czeska"
10: 20 marca 2009

Awatar użytkownika

tondi
Szeregowy
Szeregowy
Posty: 31
Rejestracja: 09 sty 2011 00:11
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:
Status: Offline

Re: Pytania do konkursu - Dzień Pracownika Ochrony 2013

Postautor: tondi » 22 sie 2013 13:33

1: 4
2: TAK
3: NIE
4: Bushnell Trophy XLT , Bushnell H2O, Bushnell Elite ED
5:Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Zdolność fizyczna i psychiczna - do wykonywania zadań, stwierdzona orzeczeniem lekarskim.
6: TAK
7: 3 lata
8: TAK
9: " GS, Tajwan" "Producent: ESP (Euro Security Products), Republika Czeska"
10: 20 marca 2009
Lepiej być mistrzem w jednym zadaniu w zespole którego członkowie będą doskonali w wykonywaniu innych zadań niż próbować samemu wykonać wszystkie zadania Rezultatem niepowodzenia będzie przeciętność we wszystkich zadaniach i brak mistrzostwa w każdym A przeciętność nie może odnieść sukcesu przetrwać przez dłuższy czas

Awatar użytkownika

MilitaryOrder
Kapitan
Kapitan
Posty: 1095
Rejestracja: 12 wrz 2011 21:40
Otrzymał/a podziekowań: 3 razy
Status: Offline

Re: Pytania do konkursu - Dzień Pracownika Ochrony 2013

Postautor: MilitaryOrder » 22 sie 2013 13:35

1: 4
2: TAK
3: NIE
4: Bushnell Trophy XLT.Bushnell Elite ED.Bushnell H2O
5:Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Zdolność fizyczna i psychiczna - do wykonywania zadań, stwierdzona orzeczeniem lekarskim.
6: TAK
7: 5 lat
8: TAK
9: ASP, ESP
10: 20 marca 2009

Awatar użytkownika

arturowoc
Szeregowy
Szeregowy
Posty: 34
Rejestracja: 10 cze 2011 21:11
Status: Offline

Re: Pytania do konkursu - Dzień Pracownika Ochrony 2013

Postautor: arturowoc » 22 sie 2013 13:48

Odp1.Forum istnieje już 4 lata
Odp2.TAK
Odp3.Tak
Odp4.
Lornetka Bushnell Trophy XLT 8x32
Lornetka Bushnell Trophy XLT 10x42
Lornetka Bushnell H2O 8x42 Porro
Lornetka Bushnell H2O 8x25 Roof
Odp5.
O wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej będzie mogła ubiegać się każda osoba, która:
1) posiada obywatelstwa polskie lub obywatelstwo 4nne§o—państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2) ukończyła 21 lat;
3) ukończyła co najmniej ośmioklasową szkołę podstawową lub gimnazjum;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta Policji;
7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
8) posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
Na listę będą mogły być wpisane również osoby, których kwalifikacje do wykonywania zawodu uznano na podstawie odrębnych przepisów.
kandydat ubiegający się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony musi wykazać odpowiednie przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Projektowane przepisy przewidują kilka form zdobycia tych umiejętności. Mogą one przybrać formę:
• zdobycia kwalifikacji technika ochrony fizycznej;
• ukończenia uczelni, szkoły oficerskiej lub podoficerskiej Policji lub Straży Granicznej,
• ukończenie kursów w przedmiotowym zakresie organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej lub Biura Ochrony Rządu,
• odbycie odpowiedniego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych realizującego niezbędny zakres merytoryczny
• ukończenie innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie przepisów o systemie oświaty;
• ukończenie szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w niezbędnym zakresie prowadzonych przez uczelnie.
Odp6. TAK
Odp7 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 3 lata przejść szkolenie specjalistyczne w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8.
Odp.8 TAK
Odp9. Producent: GS, Tajwan
Producent:ESP czyli Euro Security Products ,Czechy
Producent:ASP (Armament Systems and Procedures, Inc.),USA
Odp.10
Ustawa dn.20 marzec 2009

Awatar użytkownika

Gebels
Kapitan
Kapitan
Posty: 1084
Rejestracja: 12 maja 2011 10:39
Podziękował: 319 razy
Otrzymał/a podziekowań: 117 razy
Status: Offline

Re: Pytania do konkursu - Dzień Pracownika Ochrony 2013

Postautor: Gebels » 22 sie 2013 13:54

nie mogę edytować 7 pytanie odp 5 lat

Awatar użytkownika

Gebels
Kapitan
Kapitan
Posty: 1084
Rejestracja: 12 maja 2011 10:39
Podziękował: 319 razy
Otrzymał/a podziekowań: 117 razy
Status: Offline

Re: Pytania do konkursu - Dzień Pracownika Ochrony 2013

Postautor: Gebels » 22 sie 2013 14:11

1: 4
2: TAK
3: NIE
4: Bushnell Trophy XLT , Bushnell H2O, Bushnell Elite ED
5:Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne
7: 5 lat
8: TAK
9: " GS, Tajwan" "Producent: ESP (Euro Security Products), Republika Czeska"
10: 20 marca 2009

Awatar użytkownika

Bolo
Generał Brygady
Generał Brygady
Posty: 3926
Rejestracja: 28 gru 2010 20:59
Podziękował: 69 razy
Otrzymał/a podziekowań: 185 razy
Status: Offline

Re: Pytania do konkursu - Dzień Pracownika Ochrony 2013

Postautor: Bolo » 22 sie 2013 15:11

Odp1.Forum istnieje już 4 lata
Odp2.TAK
Odp3.Tak
Odp4.
Lornetka Bushnell Trophy XLT 8x32
Lornetka Bushnell Trophy XLT 10x42
Lornetka Bushnell H2O 8x42 Porro
Lornetka Bushnell H2O 8x25 Roof
Odp5.
O wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej będzie mogła ubiegać się każda osoba, która:
1) posiada obywatelstwa polskie lub obywatelstwo 4nne§o—państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
2) ukończyła 21 lat;
3) ukończyła co najmniej ośmioklasową szkołę podstawową lub gimnazjum;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta Policji;
7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
8) posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
Na listę będą mogły być wpisane również osoby, których kwalifikacje do wykonywania zawodu uznano na podstawie odrębnych przepisów.
kandydat ubiegający się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony musi wykazać odpowiednie przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Projektowane przepisy przewidują kilka form zdobycia tych umiejętności. Mogą one przybrać formę:
• zdobycia kwalifikacji technika ochrony fizycznej;
• ukończenia uczelni, szkoły oficerskiej lub podoficerskiej Policji lub Straży Granicznej,
• ukończenie kursów w przedmiotowym zakresie organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej lub Biura Ochrony Rządu,
• odbycie odpowiedniego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych realizującego niezbędny zakres merytoryczny
• ukończenie innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie przepisów o systemie oświaty;
• ukończenie szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w niezbędnym zakresie prowadzonych przez uczelnie.
Odp6. TAK
Odp7 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 3 lata przejść szkolenie specjalistyczne w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8.
Odp.8 TAK
Odp9. Producent: GS, Tajwan
Producent:ESP czyli Euro Security Products ,Czechy
Producent:ASP (Armament Systems and Procedures, Inc.),USA
Odp.10
USTAWA
z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych

Awatar użytkownika

MilitaryOrder
Kapitan
Kapitan
Posty: 1095
Rejestracja: 12 wrz 2011 21:40
Otrzymał/a podziekowań: 3 razy
Status: Offline

Re: Pytania do konkursu - Dzień Pracownika Ochrony 2013

Postautor: MilitaryOrder » 22 sie 2013 15:16

1: 4
2: TAK
3: NIE
4: Bushnell Trophy XLT.Bushnell Elite ED.Bushnell H2O
5:Od 1 stycznia nie bedzie podziału na stopnie a nawet licencji ;]
6: TAK
7: 5 lat
8: TAK
9: ASP, ESP
10: 20 marca 2009


Strona producenta latarek przez was padła !

Awatar użytkownika

tondi
Szeregowy
Szeregowy
Posty: 31
Rejestracja: 09 sty 2011 00:11
Lokalizacja: Poznań
Kontaktowanie:
Status: Offline

Re: Pytania do konkursu - Dzień Pracownika Ochrony 2013

Postautor: tondi » 22 sie 2013 15:35

1: 4
2: TAK
3: TAK
4: Bushnell Trophy XLT , Bushnell H2O, Bushnell Elite ED
5:a ) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
b) ukończyła 21 lat;
c) ukończyła co najmniej gimnazjum;
6: TAK
7: 3 lata
8: TAK
9: " GS, Tajwan" "Producent: ESP (Euro Security Products), Republika Czeska"
10: 20 marca 2009
Lepiej być mistrzem w jednym zadaniu w zespole którego członkowie będą doskonali w wykonywaniu innych zadań niż próbować samemu wykonać wszystkie zadania Rezultatem niepowodzenia będzie przeciętność we wszystkich zadaniach i brak mistrzostwa w każdym A przeciętność nie może odnieść sukcesu przetrwać przez dłuższy czas

Awatar użytkownika

MilitaryOrder
Kapitan
Kapitan
Posty: 1095
Rejestracja: 12 wrz 2011 21:40
Otrzymał/a podziekowań: 3 razy
Status: Offline

Re: Pytania do konkursu - Dzień Pracownika Ochrony 2013

Postautor: MilitaryOrder » 22 sie 2013 15:46

1: 4
2: TAK
3: TAK
4: Bushnell Trophy XLT.Bushnell Elite ED.Bushnell H2O
5:Od 1 stycznia nie bedzie podziału na stopnie a nawet licencji ;]
6: TAK
7: 5 lat
8: TAK
9: ASP, ESP
10: 20 marca 2009


to będziemy strzelać ://.... [0suicide]

Awatar użytkownika

Gebels
Kapitan
Kapitan
Posty: 1084
Rejestracja: 12 maja 2011 10:39
Podziękował: 319 razy
Otrzymał/a podziekowań: 117 razy
Status: Offline

Re: Pytania do konkursu - Dzień Pracownika Ochrony 2013

Postautor: Gebels » 22 sie 2013 15:49

1: 4 lata
2: TAK
3: NIE
4: Bushnell Trophy XLT , Bushnell H2O, Bushnell Elite ED
5: posiada obywatelstwa polskie lub obywatelstwo 4nne§o—państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
ukończyła 21 lat;
Nie będzie licencji i podziału na stopnie ale warunki żeby otrzyma ćwpis na listę kwalifikowanych spełnić trzeba
6: TAK
7: co 5 lat
8: TAK
9: " GS, Tajwan" "Producent: ESP (Euro Security Products), Republika Czeska"
10: z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych,
20 marca 2009 bezpieczeństwie imprez masowych

Awatar użytkownika

Gebels
Kapitan
Kapitan
Posty: 1084
Rejestracja: 12 maja 2011 10:39
Podziękował: 319 razy
Otrzymał/a podziekowań: 117 razy
Status: Offline

Re: Pytania do konkursu - Dzień Pracownika Ochrony 2013

Postautor: Gebels » 22 sie 2013 17:02

1: 4 lata
2: TAK
3: NIE
4: Bushnell Trophy XLT , Bushnell H2O, Bushnell Elite ED
5:
Nie będzie licencji i podziału na stopnie ale warunki żeby otrzyma ćwpis na listę kwalifikowanych spełnić trzeba
6: TAK
7: co 5 lat
8: TAK
9: " GS, Tajwan" "Producent: ESP (Euro Security Products), Republika Czeska"
10:
W dniu 20 marca 2009 roku Sejm RP uchwalił nową ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, W dniu 9 kwietnia 2009 roku ustawę podpisał Prezydent RP Lech Kaczyński.

Awatar użytkownika

Gebels
Kapitan
Kapitan
Posty: 1084
Rejestracja: 12 maja 2011 10:39
Podziękował: 319 razy
Otrzymał/a podziekowań: 117 razy
Status: Offline

Re: Pytania do konkursu - Dzień Pracownika Ochrony 2013

Postautor: Gebels » 22 sie 2013 17:18

1: 4 lata
2: TAK
3: TAK jednak są mają klasy IP
4: Bushnell Trophy XLT , Bushnell H2O, Bushnell Elite ED
5:
Nie będzie licencji i podziału na stopnie ale warunki żeby otrzyma ćwpis na listę kwalifikowanych spełnić trzeba
6: TAK
7: co 5 lat
8: TAK
9: " GS, Tajwan" "Producent: ESP (Euro Security Products), Republika Czeska"
10:
W dniu 20 marca 2009 roku Sejm RP uchwalił nową ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, W dniu 9 kwietnia 2009 roku ustawę podpisał Prezydent RP Lech Kaczyński.

Wróć do „Dzień pracownika ochrony 2013”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość