Kulisy ochrony Ministra Obrony Narodowej przez Żandarmerię Wojskową

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 14270
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 512 razy
Otrzymał/a podziekowań: 586 razy
Status: Offline

Kulisy ochrony Ministra Obrony Narodowej przez Żandarmerię Wojskową

Postautor: Epitet » 12 kwie 2017 09:18

Czego boi się Antoni Macierewicz? (minister MON RP)

Edyta Żemła
Dziennikarka Onetu

Żandarmeria Wojskowa wynajęła lokal naprzeciwko mieszkania szefa MON. 24 godziny na dobę pilnują stamtąd ministra uzbrojeni po zęby żandarmi.
Nocą mają do dyspozycji noktowizję – ustalił Onet.
Przed każdym wyjazdem ministra pirotechnicy z psem sprawdzają miejsce jego czasowego pobytu
Kontrolowane są też samoloty i auta, do których wsiada Macierewicz
W jego ochronę zaangażowanych jest prawie setka żandarmów.
Nawet prezydent nie ma takiej ochrony
Antoni Macierewicz jest znany ze swojej podejrzliwości i nieufności.
Po objęciu stanowiska w resorcie obrony otoczył się najbliższymi i najbardziej zaufanymi ludźmi.
Do tego grona zalicza się m.in. Kazimierz Bartosik, były funkcjonariusz Wojskowej Służby Wewnętrznej, BOR-u, a ostatnio SKW.
To Bartosik odpowiada za ochronę ministra, jest też jego osobistym kierowcą.
Z informacji Onetu wynika, że zaraz na początku urzędowania Macierewicza na stanowisku szefa MON, zajął się zorganizowaniem mu systemu ochrony.
Wywiązał się z zadania doskonale.
Dziś prawdopodobnie nawet głowa państwa nie jest tak szczelnie chroniona, jak Antoni Macierewicz.


link http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-oneci ... cz/wvm82zm

Czystki i podwyżki w Żandarmerii Wojskowej
Zaczęto od wyrzucenia z żandarmerii żołnierzy, którzy od lat odpowiadali za ochronę kilku kolejnych ministrów obrony.
– Uznano, że nie będą dostatecznie lojalni, choć chronili i Tomasza Siemoniaka, i Aleksandra Szczygłę – mówi jeden z żandarmów.
Następnie zmieniono całe kierownictwo tej formacji.
W wigilię 2015 roku odwołano generała Piotra Nideckiego, wyznaczonego na to stanowisko jeszcze przez ministra Tomasza Siemoniaka.
Niedackiego zastąpił płk Tomasz Połuch, który wcześniej był dowódcą Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej.
To właśnie ten oddział zajmuje się m.in. ochroną bezpośrednią ministra obrony.
Z kolei nowym szefem tej formacji został ppłk Sławomir Tęcza.
– Przez pierwsze miesiące Połuch był tylko pełniącym obowiązki.
Trzymano go na krótkiej smyczy i sprawdzano, czy będzie dostatecznie lojalny – mówi rozmówca Onetu.
W międzyczasie żandarmom z oddziału specjalnego przyznano dodatki, takie jakie w polskiej armii mogą dostać jedynie komandosi elitarnej jednostki GROM.
– Żandarmi Macierewicza, jak ich teraz nazywamy, dostają nawet więcej niż GROM-owcy, bo zachowali swoje poprzednie dodatki.
Zatem dziś mogą oprócz pensji podstawowej liczyć na dodatek "gromowski" w wysokości około 3,5 tysiąca złotych plus stary dodatek w wysokości około 450 złotych – mówi informator Onetu, żołnierz znający kulisy sprawy.
I dodaje:
- Tak w wojsku powstała grupa doskonale opłacanych z kieszeni podatników pretorian ministra obrony.
Dzięki tym gigantycznym podwyżkom są lojalni, oddani i gotowi spełnić wszystkie żądania – mówi rozmówca Onetu.
Nowy system ochrony ministra na bazie oddziału specjalnego zorganizował Kazimierz Bartosik w porozumieniu z szefami żandarmerii.
Nigdy dotąd żaden minister obrony nie był tak pilnie i szczelnie ochraniany.
Żandarmeria wynajęła nawet mieszkanie na warszawskim Żoliborzu naprzeciwko adresu, pod którym mieszka szefa MON.
Całą dobę pełnią tam dyżury uzbrojeni po zęby żandarmi z oddziału specjalnego.
Wysłani są tam na podstawie rozkazu pułkownika Tęczy.
Dyżury pełnią rotacyjnie.
Na miejsce zawozi ich Skoda Superb, a potem auto wraca do centrali.
Nocą żandarmi mają do dyspozycji noktowizję.
W każde miejsce, które wizytuje minister obrony, rusza grupa rekonesansowa żandarmerii.
Prowadzone jest sprawdzenie pirotechniczne.
Na miejsce czasowego pobytu ministra zabierany jest nawet pies wyszkolony do wykrywania materiałów wybuchowych.
Zanim przyjedzie szef MON, sprawdzany jest każdy szczegół.

Nie tylko miejsca, do których udaje się minister, są poddawane skrupulatnym sprawdzeniom.
Dokładnie badane są też auta, do których wsiada i samoloty, którymi podróżuje.
Kontroli poddawane są nawet maszyny wojskowe.
– Pytanie, czy minister boi się swoich żołnierzy – zastanawia się rozmówca Onetu.
Regularnej kontroli poddawane jest także prywatne auto szefa MON.
Szary passat ministra przyjeżdża mniej więcej co miesiąc na teren Komendy Głównej ŻW, gdzie jest poddawany skrupulatnym sprawdzeniom na obecność materiałów wybuchowych i podsłuchów.
Zawsze odbywa się to w obecności Kazimierza Bartosika.

- Mnie chronił jeden żandarm.
Po pracy w ministerstwie wracałem do domu i do normalnej rzeczywistości - mówi Tomasz Siemoniak, szef MON za rządów PO.
Dodaje, że tak restrykcyjne środki ochrony, jakie stosuje się wobec obecnego ministra obrony to kompletny absurd.
Nie są też - jego zdaniem - niczym uzasadnione.


Zwróciliśmy się do żandarmerii o odpowiedź na pytania o powody zastosowania tak skrupulatnej ochrony ministra obrony.
W odpowiedzi rzecznik prasowy żandarmerii major Artur Karpienko powołał się na ustawę o ŻW z 2001 roku.
Przytoczył również rozporządzenie ministra obrony z 28 grudnia 2001 roku "w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu".

W odpowiedzi na nasze pytanie czytamy:
"Przedmiotowe rozporządzenie określa następujące formy czynności ochronnych:
ochrona bezpośrednia;
ochrona w miejscach pracy;
ochrona w miejscach
; pilotowanie kolumn pojazdów;
rozpoznanie pirotechniczno-radiologiczne;
ochrona sanitarna żywienia;
czynności rozpoznawcze i prewencyjne wobec obsługi prasowej i radiowo-telewizyjnej".

Rzecznik żandarmerii przyznaje też, że "w celu zapewnienia skutecznej ochrony osobom uprawnionym, przy zastosowaniu powyższych form ochrony, podejmowane są różnego typu działania zmierzające do realizacji nałożonego przez ustawodawcę zadania (…)".
Zaznacza jednocześnie, że:
"Wszystkie czynności ochronne, niezależnie od miejsca przebywania Ministra Obrony Narodowej, dotyczą wyłącznie jego osoby a nie lokalu mieszkalnego".


Przepisy jakie przywołano w artykule:

Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1353
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

link http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0011231353

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu.

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2001 r.)

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne wobec:
1) (1)Ministra Obrony Narodowej,
2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów wyłącznie podczas ich pobytu na terenie jednostek wojskowych,
3) (2) (uchylony),
4) członków wojskowych delegacji zagranicznych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w załączniku do rozporządzenia,
5) osób oraz delegacji ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu podczas ich pobytu na terenie jednostek wojskowych,
6) innych osób na podstawie odrębnej decyzji Ministra Obrony Narodowej.
§ 2. Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne w formie:
1) ochrony bezpośredniej,
2) ochrony w miejscach pracy,
3) ochrony w miejscach czasowego pobytu,
4) pilotowania kolumn pojazdów,
5) rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego,
6) ochrony sanitarnej żywienia,
7) czynności rozpoznawczych i prewencyjnych wobec obsługi prasowej i radiowo-telewizyjnej.
§ 3. (3)Osobie, o której mowa w § 1 pkt 1, przysługuje ochrona poprzez przydzielenie:
1) uzbrojonego żołnierza ochrony,
2) samochodu służbowego z kierowcą - uzbrojonym żołnierzem ochrony.
§ 3a. (4) Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne również przez 30 dni od dnia zaprzestania zajmowania stanowiska określonego w § 1 pkt 1.
§ 4. 1. W stosunku do osób, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne określone w § 2.
2. W stosunku do osób, o których mowa w § 1 pkt 2 i 5, Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, których zakres każdorazowo jest określany przez Biuro Ochrony Rządu.
3. (5) W stosunku do osób, o których mowa w § 1 pkt 6, Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne określone każdorazowo przez Ministra Obrony Narodowej.
§ 5. (6) 1. Żandarmeria Wojskowa czasowo odstępuje od wykonywania czynności ochronnych wobec Ministra Obrony Narodowej na jego polecenie wydane Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej.
2. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 6, zawiadamiają pisemnie Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej o czasowym odstąpieniu od wykonywania wobec nich czynności ochronnych przez Żandarmerię Wojskową.
§ 6. 1. (7) Ochronę osób, o których mowa w § 1 pkt 6, w czasie ich wyjazdów za granicę organizuje się na polecenie Ministra Obrony Narodowej, który określa formy jej realizacji.
2. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej deleguje w celu, o którym mowa w ust. 1, niezbędną liczbę podległych mu żołnierzy do współpracy z zagranicznymi służbami ochronnymi.
§ 7. Żandarmeria Wojskowa opracowuje plany zabezpieczeń ochronnych osób, o których mowa w § 1 pkt 2 i 5, na podstawie danych przekazywanych przez Biuro Ochrony Rządu.
§ 8. (8) Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu organizują każdorazowo Komendant Główny i Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej.
§ 9. Na wniosek Szefa Biura Ochrony Rządu, w celu koordynacji działań ochronnych realizowanych na terenie jednostek wojskowych, może być powołany zespół kierowania składający się z żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
§ 10. Zabezpieczeniem ochronnym na terenie jednostek wojskowych wobec osób, o których mowa w § 1 pkt 2 i 5, kierują wspólnie:
1) w fazie przygotowania i organizacji działań:
a) dowódca grupy przygotowania działań Żandarmerii Wojskowej,
b) dowódca grupy przygotowania działań Biura Ochrony Rządu;
2) w fazie realizacji działań:
a) dowódca grupy ochronnej Biura Ochrony Rządu,
b) dowódca grupy ochronnej Żandarmerii Wojskowej.
§ 11. Dowódcy, o których mowa w § 10, dokonują wymiany informacji o zagrożeniach i zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa osób ochranianych.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
ZAŁĄCZNIK(9)
CZŁONKOWIE WOJSKOWYCH DELEGACJI ZAGRANICZNYCH PRZEBYWAJĄCY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE OCHRONA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
1. Przewodniczący i zastępcy przewodniczącego Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
2. Dowódca i zastępca dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie.
3. Ministrowie obrony.
4. Szefowie sztabów generalnych sił zbrojnych.
5. Dowódcy Regionalnych Sił Sojuszniczych.
6. Członkowie wojskowych delegacji zagranicznych państw, w których są wymagane szczególne warunki bezpieczeństwa.
7. Członkowie zespołów inspekcyjnych i towarzyszących oraz załóg środków transportowych prowadzących działalność inspekcyjną zgodnie ze stosownymi umowami międzynarodowymi, w zakresie nienależącym na podstawie odrębnych przepisów do właściwości Biura Ochrony Rządu.
Przypisy:
1) § 1 pkt 1:
- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2004 r. (Dz.U.2004.16.159) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2004 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2009 r. (Dz.U.2009.27.165) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 marca 2009 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 września 2012 r. (Dz.U.2012.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2012 r.
2) § 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2004 r. (Dz.U.2004.16.159) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2004 r.
3) § 3:
- zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2004 r. (Dz.U.2004.16.159) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2004 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 września 2012 r. (Dz.U.2012.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2012 r.
4) § 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2009 r. (Dz.U.2009.27.165) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 marca 2009 r.
5) § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2004 r. (Dz.U.2004.16.159) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2004 r.
6) § 5:
- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 2011 r. (Dz.U.2011.144.860) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2011 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 4 września 2012 r. (Dz.U.2012.1021) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2012 r.
7) § 6 ust. 1:
- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2004 r. (Dz.U.2004.16.159) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2004 r.
- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 maja 2011 r. (Dz.U.2011.144.860) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2011 r.
8) § 8 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2004 r. (Dz.U.2004.16.159) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 2004 r.
9) Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 maja 2011 r. (Dz.U.2011.144.860) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lipca 2011 r.link https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... KQNpAK4Xyg

1863
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 grudnia 2001 r.w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresui trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu.

link https://mojepanstwo.pl/dane/dziennik_us ... ybu-wspold

Żandarmi Macierewicza z dodatkami, jak komandosi GROM

Edyta Żemła
Dziennikarka Onetu

Antoniego Macierewicza chroni Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej z Warszawy.
Jak dowiedział się Onet, aż dwudziestu ludzi tej jednostki zostało przydzielonych bezpośrednio do pilnowania szefa resortu.
Minister docenił ich pracę.
Zrównał ich dodatki z dodatkami elitarnego GROM-u.

link http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-oneci ... om/l4xxnjv

Rozporządzenie przyjęte zostało 28 grudnia 2016 r.

W uzasadnieniu mowa jest o tym, że ci żołnierze ŻW wykonują zadania analogiczne do GROM

Gen. Polko, były dowódca GROM: dodatki dostają ci, którzy są bliżej ucha ministra, a nie ci, którzy naprawdę narażają życie
Komandosi legendarnego GROM-u są uważani za jednych z najlepiej wyszkolonych żołnierzy na świecie.
Uczestniczą w misjach i tajnych operacjach specjalnych.
Dlatego dostają jeden z najwyższych dodatków, jaki przysługuje żołnierzom w polskiej armii.
Przyznany został za "fizyczne zwalczanie terroryzmu oraz szkolenie w tym zakresie".


Od wejścia w życie rozporządzenia przyjętego 28 grudnia 2016 roku, taki dodatek przysługuje też żandarmom z warszawskiego oddziału specjalnego.

Wśród żołnierzy polskich jednostek specjalnych zawrzało.
Decyzję ministra Macierewicza odebrali jako niesprawiedliwą.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.
Poz. 2278
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1726 i 2138) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych dla poszczególnych grup uposa-
żenia.
§ 2. Ustala się stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych dla poszczególnych grup uposażenia, które są
określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 3. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
od dnia 1 stycznia 2017 r.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie stawek uposażenia
zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 2213).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


link http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0160002278

Docenieni, ale nie wiadomo za co
Dodatek do pensji jest spory, wynosi ponad 2 tysiące złotych miesięcznie.
– Choć to nie jest mała kwota, żołnierze GROM ciężko zapracowali na każdą, wydaną na nich z budżetu państwa, złotówkę.
A co takiego, wyjątkowego zrobili żandarmi? – pyta jeden z byłych komandosów.

Zapytaliśmy resort obrony o powody tak hojnego wynagrodzenia żołnierzy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy. Mimo że minęły już ponad dwa tygodnie, nie dostaliśmy odpowiedzi.

W składzie Oddziału Specjalnego ŻW z Warszawy jest Wydział Ochrony.
To właśnie ten zespół odpowiada za bezpieczeństwo VIP-ów.
Wydział ochrony to taki wojskowy BOR.
W ramach swoich ustawowych uprawnień, odpowiada za ochronę ministra obrony i szefa Sztabu Generalnego oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie i delegacje zagraniczne podczas ich pobytu w jednostkach wojskowych.
Żołnierze ci są więc najbliżej ministra obrony.
Jak mówią rozmówcy Onetu, zaskarbili sobie w ostatnim czasie tak duże zaufanie Antoniego Macierewicza, że gdy w resorcie planowana była zmiana w dodatkach wojskowych, żandarmi zostali potraktowani w sposób zupełnie wyjątkowy.

W uzasadnieniu decyzji czytamy:

"(…) wprowadzenie dodatku specjalnego dla żołnierzy pełniących służbę w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, którzy wykonują zadania polegające na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub uczestniczą w szkoleniu w tym zakresie - na zasadach analogicznych jak żołnierze Jednostki Wojskowej Nr 2305".

Twórcy tych przepisów postawili więc w jednym szeregu komandosów GROM (to właśnie jest Jednostka Wojskowa nr. 2305) i żandarmów.

Jeden z wysokich rangą oficerów tłumaczył Onetowi to tym, że żandarmi wykazali się podczas szczytu NATO.
– Uczestniczyli w jego zabezpieczeniu i dali radę, to trzeba im oddać – mówi.
Ale czy to wystarczy?
– Cóż, to też kupowanie lojalności.
Tworzenie gwardii wiernych pretorian.
Nie ma się co oszukiwać – dodaje ten sam oficer.


Antoni Macierewicz docenił żandarmerię

Nie tylko oddział specjalny z Warszawy zyskał na ostatnich zmianach w systemie przyznawania dodatków.
Dotychczas dostawali je tylko żołnierze żandarmerii, którzy wykonywali czynności operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze.
Nowe rozporządzanie zakłada, że dodatek, ze względu na "ponadnormatywne obciążenia psychofizyczne", będzie przysługiwał także pozostałym żołnierzom tej formacji.

Zgodnie ze zmianami żandarmi, którzy wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, dostają podwyżkę.
Dodatek dla nich wzrośnie nawet do 900 zł.
Natomiast pozostali, w zależności od stażu służby, otrzymają maksymalnie 450 zł miesięcznie.

Gwardia wiernych pretorian?

link https://pl.wikipedia.org/wiki/Pretorianie

Pretorianie (łac. praetoriani, Praetoriae Cohortes) – kohorty pretoriańskie, przyboczna straż cesarzy starożytnego Rzymu.

Nazwa oddziałów pochodzi od słowa praetorium, oznaczającego namiot dowódcy w obozie[1].

W czasach republiki kohorta pretorianów była powoływana co najmniej od III wieku p.n.e., gdy ród Scypionów zaczął zyskiwać na znaczeniu, i stanowiła ochronę dowódcy armii rzymskiej[2][1].
Swoją straż przyboczną mieli również namiestnicy prowincji.

Cesarz Oktawian August powołał pretorianów jako stałą formację.
W epoce julijsko-klaudyjskiej pretorianie często uczestniczyli w kampaniach wojennych towarzysząc cesarzowi[1].
Pretorianie początkowo stacjonowali w Italii, ale Tyberiusz sprowadził wszystkie dziewięć kohort do Rzymu[3][1].
Pretorianami dowodził prefekt pretorianów (później dwóch prefektów).

Rosnący w siłę prefekci wielokrotnie sami decydowali, kto zostanie kolejnym cesarzem, często najpierw uśmiercając poprzedniego, ale większe wpływy w tej kwestii miały legiony z prowincji;
w szczególności, od połowy III w., n.e. wojska stacjonujące w prowincji Iliria[4][5].

Tacyt uważa, że rok 68/69 wyjawił tajemnicę panowania (arcanum imperii), a mianowicie że cesarzem zostaje się nie w Rzymie, a na prowincji[6][7][8].
Po klęsce zadanej przez Konstantyna Maksencjuszowi w 312 r. ich koszary w Rzymie zostały zburzone, a pretorianie zostali wcieleni do różnych legionów.


Ten fragment jaki zaznaczyłem na żółto... bez słów.

Tak się zastanawiam - na co idą moje podatki?
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 14270
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 512 razy
Otrzymał/a podziekowań: 586 razy
Status: Offline

Re: Kulisy ochrony Ministra Obrony Narodowej przez Żandarmerię Wojskową

Postautor: Epitet » 12 kwie 2017 11:49

Radosław Sikorski: Lech Kaczyński miał wyrobione zdanie nt. Macierewicza

- Lech Kaczyński miał wyrobione zdanie w sprawie wiarygodności Macierewicza.
Uważał, że jest konfabulantem i partaczem.
Dlatego nie opublikował aneksu do raportu z likwidacji WSI - to oczywiście moje słowa - mówił dziś w "Faktach po Faktach" Radosław Sikorski.
Komentując wnioski przedstawione przez podkomisję smoleńską, przekonywał że odbierają one wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej.

link http://wiadomosci.onet.pl/kraj/radoslaw ... za/mkpn3nl

Jarosław Kaczyński robi wielką krzywdę dla pamięci swego brata - tak Sikorski ocenia słowa szefa PiS o "wielkim bólu lepszej części narodu" - Cofnął nas o 20 lat, jeśli chodzi o więzi społeczne - dodał.

I jednocześnie przywołał opinię śp. prezydenta na temat Antoniego Macierewicza.
Zdaniem Sikorskiego, Lech Kaczyński uważał obecnego szefa MON za konfabulanta.


Ale opinia?
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 14270
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 512 razy
Otrzymał/a podziekowań: 586 razy
Status: Offline

Re: Kulisy ochrony Ministra Obrony Narodowej przez Żandarmerię Wojskową

Postautor: Epitet » 20 maja 2017 09:14

Data publikacji: 11.04.2017, 21:02

Pirotechnicy z psami, kontrola samolotów, do których wsiada szef MON i mieszkanie wynajęte tylko po to, by obserwować co dzieje się w domu Antoniego Macierewicza.
Takie środki przedsięwzięła Żandarmeria Wojskowa, by strzec ministra obrony.
W jego ochronę zaangażowanych jest około 100 Żandarmów ze specjalnego oddziału.

Obsesyjny strach Antoniego Macierewicza przed zamachem widać na każdym kroku.
Szef MON otoczył się oddziałem żołnierzy, którzy mają mu zapewnić bezpieczeństwo – pisze Onet.pl. Autorem i nadzorcą systemu ochrony szefa MON jest jego kierowca – Kazimierz Bartosik były funkcjonariusz Wojskowej Służby Wewnętrznej, BOR-u, aktualnie SKW.

link http://www.newsweek.pl/polska/polityka/ ... 725,1.html

Równie rygorystycznie sprawdzane są miejsca, które odwiedza Macierewicz.

Przed pojawieniem się szefa MON-u teren i budynki sprawdzają pirotechnicy, z psami wyszkolonymi do wykrywania materiałów wybuchowych.
Co jeszcze sprawdza się na rozkaz Macierewicza?

Samochody, samoloty a nawet wozy bojowe, do których wsiada minister obrony narodowej.
Jego obsesja na punkcie bezpieczeństwa sięga tak daleko, że nawet osobisty samochód ministra raz w miesiącu trafia na przegląd do Komendy Głównej ŻW, gdzie sprawdza się go na obecność materiałów wybuchowych i podsłuchu.


link http://www.newsweek.pl/polska/polityka/ ... 1,1,1.html

To co będzie jak ten pan przestanie oficjalnie być szefem MON w jakiejś tam perspektywie czasu?
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 14270
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 512 razy
Otrzymał/a podziekowań: 586 razy
Status: Offline

Re: Kulisy ochrony Ministra Obrony Narodowej przez Żandarmerię Wojskową

Postautor: Epitet » 27 maja 2017 08:22

Polityka Pis w skali MIKRO - Bełchatów.

Czy Macierewicz i Milczanowska przejmą kontrolę nad powiatem bełchatowskim?
Data dodania: 2017-05-18 11:11:54

link http://www.belchatow.bai.pl/?aktualnosc ... ius=244567

Równocześnie osoba blisko związana z ministrem Macierewiczem posłanka Anna Milczanowska zaczęła organizować komitety gminne PiS-u przy pomocy Konrada Koca.

Konrad Koc został radnym powiatowym PiS-u i po krótkim okresie czasu zrezygnował z tej funkcji, aby zostać Naczelnikiem Wydziału Skarbu w starostwie powiatowym.
Koc jest też uważany za "pupilka" Anny Milczanowskiej, reprezentuje jej interesy i liczy na jej wsparcie w walce o władzę w partii i samorządzie powiatu bełchatowskiego.

Anna Milczanowska i minister Macierewicz próbują przejąć kontrolę nad samorządem bełchatowskim, ale pamiętajmy, że w swoich wyznaczonych samorządach całkowicie stracili wpływy.

Z dobrze poinformowanych źródeł dowiedzieliśmy się, że Koc stara się o to, aby był kandydatem PiS-u na wójta Gminy Bełchatów, a stanowisko wicestarosty byłoby bardzo dobrą formą promocji dotąd nieznanego i początkującego lokalnego polityka.


i dalszy rozwój sytuacji...

Dzisiejsza sesja nadzwyczajna w powiecie skończyła się kompromitacją ludzi związanych z ministrem Antonim Macierewiczem i jego prawej ręki, jaką wydaje się być posłanka Anna Milczanowska z Radomska.

link http://www.belchatow.bai.pl/?aktualnosc ... ius=244618

Wystawiony przez nich kandydat na wicestarostę Konrad Koc poniósł sromotną klęskę.
Na Konrada Koca głosowało 8 radnych, przeciwko 15, nikt nie wstrzymał się od głosu,.
Do jego wyboru wystarczyła zwykła większość głosów.
Tym samym funkcję wicestarosty nadal będzie pełnił Grzegorz Gryczka, który ponad rok temu został odwołany przez radnych. Przypomnę, że Grzegorz Gryczka został wicestarostą w wyniku zawartej w 2014 r. koalicji Prawa i Sprawiedliwości ze Stowarzyszeniem Ziemia Bełchatowska.
Koalicję podpisali senator Wiesław Dobkowski ze strony PiS-u i Grzegorz Gryczka ze strony ZB.

Konrad Koc chciał prawdopodobnie zostać wicestarostą głównie po to, aby wzmocnić swoją pozycję i stać się rozpoznawalnym w gminie Bełchatów, gdzie wg powszechnej opinii będzie walczył w 2018 r. o stanowisko wójta.
Wzmocnienie Koca nie jest na rękę posłowi Kubiakowi, który wg opinii znawców tematu coraz ściślej współpracuje z obecnym wójtem Kamilem Ładziakiem.
O tym, że poseł Kubiak nie przepada za Kocem świadczy fakt, że tylko na początku kadencji poseł zatrudniał Konrada Koca w swoim biurze poselskim. Trwało to bardzo krótko i panowie szybko się rozstali.

. Kubiak został postawiony pod ścianą, bo Milczanowska przeforsowała Koca na Zarządzie Okręgowym PiS na stanowisko wicestarosty powiatu bełchatowskiego.
Radni PiS w powiecie zostali zobowiązani uchwałą Zarządu Okręgowego PiS, podpisaną przez prezesa tego Zarządu Antoniego Macierewicza, do głosowania za wyborem Koca na wicestarostę.


radni jak widać z przebiegu wydarzeń to nie wojsko - gdzie wszystko odbywa się na rozkaz...
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 14270
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 512 razy
Otrzymał/a podziekowań: 586 razy
Status: Offline

Re: Kulisy ochrony Ministra Obrony Narodowej przez Żandarmerię Wojskową

Postautor: Epitet » 07 cze 2017 11:16

Wzmocniona ochrona Macierewicza.
Szefowi MON grozi zamach?


W ostatnich tygodniach Żandarmeria Wojskowa wzmocniła ochronę Antoniego Macierewicza, ponieważ podległe mu służby uzyskały informacje o groźbie zamachu na ministra – podaje portal TVN24.

link https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/2 ... amach.html

Według ważnego urzędnika państwowego, który zastrzegł sobie anonimowość, Służba Kontrwywiadu Wojskowego zdobyła informacje o "realnym zagrożeniu dla zdrowia i życia" Antoniego Macierewicza.

Wokół szefa MON jest więcej ochroniarzy niż przy prezydencie Andrzeju Dudzie i premier Beacie Szydło.

Według ustaleń Onetu, nad bezpieczeństwem ministra obrony czuwa prawie 100 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
Przed każdym wyjazdem pirotechnicy z psami sprawdzają miejsce jego czasowego pobytu.
Dokładnie kontrolują również samochody, którymi porusza się Macierewicz, w tym jego prywatne auto.

Szef MON pilnowany jest przez 24 godziny na dobę.
Nocą żandarmi używają noktowizorów, obserwując mieszkanie ministra z lokalu wynajętego naprzeciwko.

Za ochronę Macierewicza odpowiada jego prywatny kierowca Kazimierz Bartosik, były funkcjonariusz WSW, BOR i SKW.
Media podkreślają, że wcześniej żaden minister obrony nie był tak pilnie i szczelnie ochraniany.
/ Źródło: TVN24 / Onet


Teraz rozumiem te nadzwyczajne środki bezpieczeństwa...
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 14270
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 512 razy
Otrzymał/a podziekowań: 586 razy
Status: Offline

Re: Kulisy ochrony Ministra Obrony Narodowej przez Żandarmerię Wojskową

Postautor: Epitet » 23 cze 2017 09:33

Ochrona - to blokada informacji nt Vipa.

Zaskakujące powiązania Antoniego Macierewicza - z Rosją, Putinem, a nawet z rosyjską mafią i służbami.
Półtora roku zbierania danych i ich analizy przez Tomasza Piątka przynosi szokujące wnioski.
Pojawia się też wątek afery taśmowej, która pogrążyła rząd PO-PSL.
Według Piątka, szef MON powinien być natychmiast zawieszony jako minister i wytłumaczyć się ze swoich wieloletnich powiązań.
O szczegółach dziennikarz opowiedział w programie "Nie ma żartów" Elizy Michalik w Superstacji.

link http://www.superstacja.tv/wiadomosc/201 ... i-putinem/

Siemoniak o Macierewiczu: za dużo dziwnych spraw wokół niego
Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, kim naprawdę jest Antoni Macierewicz.
Minister który odpowiada za nasze bezpieczeństwo powinien być poza jakimkolwiek podejrzeniem - powiedział Tomasz Siemoniak. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej zaznaczył, że jako szef MON w rządzie PO-PSL nie otrzymywał sygnałów od służb na temat powiązań Macierewicza z GRU.

link https://wiadomosci.wp.pl/siemoniak-o-ma ... 274906753a

Tomasz Piątek już wielokrotnie zalazł za skórę politykom obecnej większości parlamentarnej.
Szczególnie na pieńku ma z Ministerstwem Obrony Narodowej i Antonim Macierewiczem.
Po tym, co właśnie wyszło spod jego pióra te stosunki zapewne się nie poprawią.
A wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości będzie musiał się gęsto tłumaczyć.

Oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza można mnożyć.
Tak naprawdę, jakiej sfery działania Ministerstwa Obrony Narodowej byśmy nie ruszyli, tam z pewnością znajdziemy nie do końca jasne, nie do końca uzasadnione i nieprofesjonalne działania. Ale jeden z tych zarzutów jest szczególnie bolesny, a jednocześnie tajemniczy i jak do tej pory nie wyjaśniony.
Są to oskarżenia o kontakty Antoniego Macierewicza z Rosją.

link http://natemat.pl/210969,ksiazka-o-zwia ... sie-dzialo

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze przy okazji prowadzonego przez siebie śledztwa w sprawie warszawskiej reprywatyzacji ujawnia sieć domniemanych rosyjskich wpływów, które mogą oddziaływać na ministerstwo obrony narodowej.

link http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/ ... zacja.html

Sekrety Macierewicza
Przeczulony na wszystko, co wiąże się z Rosją i światem komunistycznych służb, Antoni Macierewicz jakby stracił czujność.
Może dlatego nie zauważył, że nie dość, że punktuje na rzecz Rosji, to jeszcze ma w swoim otoczeniu ludzi o zagadkowej przeszłości.

link http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka ... brony.read

Sieć powiązań Antoniego Macierewicza.
"Przypadek mało prawdopodobny"
- Antoni Macierewicz jest powiązany z GRU.
Wykazałem cztery sieci powiązań prowadzące do Rosji.
Prawdopodobieństwo, że jest to przypadek, albo Macierewicz został omotany jest mało prawdopodobne – powiedział w Superstacji pisarz i dziennikarz Tomasz Piątek.
Mówił też kto stał za podsłuchami w "Sowie i przyjaciołach"

link https://wiadomosci.wp.pl/siec-powiazan- ... 331523201a

07-12-2016 (14:00)
MON wystąpi do sądu przeciwko "Gazecie Wyborczej".
Misiewicz: bronią aparatu sowieckiego; Stasiński dla WP:
to MON szkaluje i próbuje zastraszyć wolną prasę
• MON wystąpi do sądu przeciwko "Gazecie Wyborczej" - poinformował rzecznik resortu Bartłomiej Misiewicz
• Jak dodał, ma to związek z "systematycznym szkalowaniem" przez dziennik ministra obrony w artykułach o związkach ze współpracownikiem służb specjalnych PRL Robertem Luśnią
• Tomasz Piątek dla WP: moje artykuły są dobrze udokumentowane, sprawdzone przez doświadczonych dziennikarzy
• Piotr Stasiński dla WP: ujawniliśmy w "Gazecie Wyborczej" wiele bardzo niejasnych powiązań ministra obrony z osobą, o której trzy instancje sądowe prawomocnie orzekły, że był wieloletnim płatnym konfidentem Służby Bezpieczeństwa PRL

link https://wiadomosci.wp.pl/mon-wystapi-do ... 934948993a

Żandarmeria nie może jako ochrona VIP-a wstrzymać tego typu publikacji?
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 14270
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 512 razy
Otrzymał/a podziekowań: 586 razy
Status: Offline

Re: Kulisy ochrony Ministra Obrony Narodowej przez Żandarmerię Wojskową

Postautor: Epitet » 23 cze 2017 10:08

Przerobili blok Macierewicza w twierdzę
15.04.2017,

Monitoring na ścianach, wzmożona ochrona Żandarmerii Wojskowej i obserwacja przy użyciu noktowizorów.
Tak od niedawna wygląda jeden z warszawskich bloków, w którym mieszka minister obrony narodowej Antoni Macierewicz (69 l.). Wszystko dlatego, że według służb życie szefa MON może być zagrożone.

link http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/pr ... 80714.html

Niepozorny blok w warszawskiej dzielnicy Bielany. Od lat mieszka tu minister obrony narodowej.
Codziennie rano przyjeżdża po niego limuzyna Żandarmerii Wojskowej z kierowcą, znanym już na całą Polskę panem Kazimierzem (to on prowadził auto podczas feralnego wypadku pod Toruniem) i rosłym funkcjonariuszem ŻW.
Ale myliłby się ten, kto myślałby, że po tym, jak Antoni Macierewicz pojedzie do ministerstwa, jego mieszkanie nie jest chronione. Jest!
I to jak!
W ciągu dnia regularnie pojawiają się tam patrole żandarmerii, a w jednym z sąsiednich bloków zainstalowali się wojskowi, którzy przy użyciu noktowizorów obserwują pobliski teren.


"Poczucie misji Antoniego Macierewicza może brać się z jego rodzinnej traumy - tragedii ojca, który był ofiarą stalinizmu" – stwierdził wczoraj w programie "Tomasz Lis na żywo" Adam Michnik.
To nie tylko jego zdanie.
Podobne wrażenie, mimo generalnej niechęci do "grzebania w życiorysach", mają inni znajomi polityka PiS z czasów opozycji.
– Macierewicz zawsze był skrajny.
Ta tragiczna przeszłość musiała mieć na niego wpływ.
Mówienie o tym, to nic złego – przekonuje w rozmowie z naTemat Andrzej Celiński.

Takiej interpretacji przyczyn działalności Antoniego Macierewicza wcześniej nie słyszeliśmy.
"Zawsze był człowiekiem niebanalnym, sprawnym intelektualnie, dobrze wykształconym, odważnym. Jednocześnie ma jakąś rodzinną ranę.
Być może stąd się bierze jego - z jednej strony zawziętość - a z drugiej przekonanie o własnej misji, że on jest odkupicielem, że on ma w swój gen osobowy wpisane ocalenie tej prawdziwej realnej Polski, którą on definiuje jako katolickie państwo" – opowiadał na antenie TVP 2 Adam Michnik.

link http://natemat.pl/80963,macierewicz-jes ... torie-ojca

Broda jest nieodłącznym atrybutem wyglądu Macierewicza od 18. roku życia.
Z krótką przerwą na sierpień 1980 r., kiedy, jak wspominał w "Alfabecie", żeby wydostać się z domu obstawionego przez Służbę Bezpieczeństwa, która chciała go aresztować - musiał zgolić brodę, wąsy i przebrać się w sukienkę.
Dopiero tak odmieniony wyszedł z koleżanką do czekającego samochodu przyjaciół - wybieg okazał się skuteczny.

link https://wiadomosci.wp.pl/tajemnice-maci ... 116929g/14

Antoni Macierewicz i jego żona Hanna Natora-Macierewicz aktywnie działali w opozycji w czasach PRL.
W ramach represji w stanie wojennym władza tę parę "wrogów systemu" rozdzieliła z kilkuletnią córką.
Aleksandra Wesołowska po latach opowiedziała o tamtych dramatycznych wydarzeniach.

Antoni Macierewicz po wprowadzeniu stanu wojennego wchodził w skład komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej.
Po pacyfikacji tego protestu, 16 grudnia 1981 r., został internowany.
W tym samym czasie aresztowana, a następnie w styczniu następnego roku internowana w ośrodku w Gołdapi, została jego żona. Aleksandra mamę zobaczyła dopiero w maju 1982 r., kiedy to Hanna Macierewicz została "urlopowana" z internowania.

link http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/ ... ly/wl4jv8y

Antoni Macierewicz znany jest ze swojego upodobania do tropienia spisków. Niewielu jednak wie, że czołowy polityk PiS ma też ogromną słabość do kobiet! O nieznanej twarzy szefa MON pisze Andrzej Stankiewicz w Wirtualnej Polsce.

- Macierewiczów jest dwóch - tłumaczyła na łamach "Newsweeka" Katarzyna Piekarska (SLD). - Jednego wszyscy znamy z konferencji prasowych: jest zapalczywy i radykalny. Drugi to ten prywatny. Szarmancki, serdeczny, erudyta, z niespotykaną atencją wobec kobiet. Tacy mężczyźni są dziś rzadkością. Abstrahując od tego, że nie zgadzam się z nim w sprawie Smoleńska, to rozmowy z nim są przyjemnością.

link http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/ ... ji/ss8lchw

W 35. rocznicę wybuchu stanu wojennego Hanna Natora-Macierewicz odebrała z rąk prezydenta Andrzeja Dudy Krzyż Wolności i Solidarności.
Nagrodzonej gratulacje złożył nie tylko prezydent.
Również mąż Hanny Natory-Macierewicz, szef MON Antoni Macierewicz, nie krył dumy ze swojej żony.

link http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/ ... na/vr1dl16

Informacje z mediów powodują kociokwik...
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Razorblade1967
Generał Dywizji
Generał Dywizji
Posty: 4100
Rejestracja: 18 paź 2011 19:45
Podziękował: 12 razy
Otrzymał/a podziekowań: 827 razy
Status: Offline

Re: Kulisy ochrony Ministra Obrony Narodowej przez Żandarmerię Wojskową

Postautor: Razorblade1967 » 23 cze 2017 11:45

Epitet pisze:Żandarmeria nie może jako ochrona VIP-a wstrzymać tego typu publikacji?

A z jakiej racji?

O ile informacje dotyczące tych kwestii ochrony, które wpływają na bezpieczeństwo ochranianych osób i osób zajmujących się tą ochroną w trakcie wykonywania czynności nie powinny być publikowane... choć tutaj to raczej rola tych służb, które powinny chronić odpowiednie informacje "operacyjne" - to w żaden sposób nie można wpływać na medialne publikacje dotyczące polityków, a związane z wykonywaniem przez nich funkcji politycznych. To się kłoci z demokratycznym państwem...

O ile władza może sobie kontrolować "swoje" media i prowadzić w nich swoją propagandę (co przecież się dzieje i to nie tylko u nas) to wpływanie na pozostałe media oraz blokada niewygodnych informacji czy spekulacji to krok w kierunku dyktatury czy przynajmniej systemu dalekiego od demokratycznego.

Zupełnie inna kwestią jest odpowiedzialność dziennikarzy za zniesławianie ludzi... niestety obecnie prawo jest tak skonstruowane, że w zasadzie nie można nic zrobić o ile nie wykaże się celowego i świadomego działania dziennikarza mającego na celu zniesławienie jakiegokolwiek człowieka (tego "zwykłego" i polityka też) poprzez świadome publikowania informacji o nim nieprawdziwej... błędna, ale rzekomo publikowana "w dobrej wierze" informacja niczym w zasadzie nie grozi publikującym.

Ale czym innym jest odpowiedzialność za pisane (mówione) słowa, a czym innym jest sytuacja gdy "zamyka się usta" mediom w imię "ochrony" polityka... bo to już "bardzo brzydko pachnie".
To nie sztuka zginąć za Ojczyznę, sztuka spowodować by nieprzyjaciel oddał życie za swoją.

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 14270
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 512 razy
Otrzymał/a podziekowań: 586 razy
Status: Offline

O ochronie Antoniego Macierewicza mówi pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa

Postautor: Epitet » 15 maja 2018 10:21

"To rzecz niespotykana w historii resortu i ochrony ministrów" – mówi o ochronie Antoniego Macierewicza pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej.
Warszawa
14.05.2018 rok

O sprawie pisze dzisiejsza "Rzeczpospolita".

link https://dorzeczy.pl/kraj/64303/To-rzecz ... wicza.html

Od 9 lutego 2018 roku Antoni Macierewicz, niepełniący już żadnej ministerialnej funkcji korzysta ze służbowej limuzyny.
Ma też kierowcę i ochroniarza, którym jest funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej.
Jak informuje "Rzeczpospolita", przyznanie mu tych przywilejów jest decyzją szefa MON Mariusza Błaszczaka.

Dziennik zwraca uwagę, że zgodnie z prawem politykowi, który był szefem resortu przysługuje korzystanie z ochrony i rządowej limuzyny jeszcze miesiąc po dymisji.
Izabela Kacprzak z "Rzeczpospolitej" wskazuje jednak, że kiedy ministrem obrony narodowej był Macierewicz, skalę ochrony doprowadzono do absurdu.
Sam szef MON miał jeździć w kolumnie pojazdów Żandarmerii Wojskowej, tak jak przewożeni są prezydenci i premierzy.
Zdaniem pracownika resortu, z którym rozmawiał dziennik, jest to rzecz niespotykana w historii MON oraz ochrony ministrów.
"Zawsze minister obrony jechał z kierowcą, jednym autem i tyle" – podkreślił rozmówca gazety.

Z informacji do jakich dotarli dziennikarze "Rz" wynika, że Żandarmeria Wojskowa ochraniała Antoniego Macierewicza całodobowo, także ze specjalnie wynajmowanego lokalu naprzeciw jego mieszkania.

Dziennik pisze, że dziś Antoni Macierewicz, szeregowy poseł PiS, także chroniony jest jak minister: przysługuje mu samochód z kierowcą, który jest uzbrojonym żołnierzem ŻW, oraz uzbrojony żołnierz ochrony.
Jak szacuje "Rzeczpospolita", może to kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie.


Przykład przesadnej ochrony generującej koszty.


Macierewicz ochraniany przez ŻW. Może to kosztować nawet kilkadziesiąt tys. zł miesięcznie
mta/dro/
2018-05-14,

Od dymisji byłego szefa MON minęły już ponad cztery miesiące, ale poseł i szef podkomisji smoleńskiej nadal korzysta z ochrony Żandarmerii Wojskowej.
Portal rp.pl szacuje, że jej miesięczny koszt to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale rzecznik Żandarmerii nie chce zdradzić kwoty ani zakresu ochrony posła ze względu na"niejawność informacji".

link http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018 ... esiecznie/

Antoni Macierewicz zgodnie z przepisami mógł korzystać ze służbowej limuzyny przez miesiąc po tym, gdy przestał być szefem MON, czyli do 9 lutego.
Jednak jeszcze jako minister - decyzją z kwietnia 2017 roku - zapewnił szefowi podkomisji smoleńskiej możliwość korzystania ze służbowej limuzyny.
Funkcję objął 11 stycznia, dwa dni po rekonstrukcji rządu.

"Żenujące Bizancjum na czterech kółkach"

Poseł PO Krzysztof Brejza określił wówczas portal tę sytuację jako "żenujące Bizancjum na czterech kółkach".
Ochrona bezpośrednia posła oznacza, że przysługuje mu m.in. służbowy samochód z kierowcą - uzbrojonym żołnierzem Żandarmerii Wojskowej i uzbrojonym żołnierzem ochrony.
Koszty oszacował rp.pl.
Według portalu, jeśli posłowi i szefowi podkomisji smoleńskiej nadal przysługuje ochrona całodobowa, to może być to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie - 10 żandarmów x ponad 5 tys. zł brutto oraz dodatkowo koszty samochodu.

Rzecznik nie zdradza kwoty

Rzecznik Żandarmerii nie chciał odpowiedzieć na pytania "Rzeczpospolitej" o zakres ochrony, kwoty i o to, dlaczego właściwie przysługuje ona posłowi i szefowi podkomisji smoleńskiej (były szef MON pełni w niej funkcję społecznie).
Odpowiedział jedynie, że sposób wykonywania czynności ochronnych jest informacją niejawną.

Zapytaliśmy go o szacunkową kwotę ochrony Antoniego Macierewicza i o to, czy jest zbliżona do tej, gdy podobne przywileje przysługiwały mu jako szefowi MON.
Czekamy na odpowiedź.

W czwartek samochód, którym jechał Antoni Macierewicz miał kolizję z cywilnym autem w Warszawie.
Wojskowe nieoznakowane auto uderzyło w drugi pojazd.
Były szef MON zaprzeczał, że uczestniczył w wypadku.
Kierowcę samochodu Żandarmerii Wojskowej pouczono.


Dziennikarze śledczy w akcji.

Antoni Macierewicz chroniony jak minister.
Kosztowny przywilej szeregowego posła

Data publikacji: 14.05.2018,
KOW

Służbowa limuzyna, prywatny kierowca i ochroniarz Żandarmerii Wojskowej – taką ochronę, decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, zapewniono szeregowemu posłowi Antoniemu Macierewiczowi, szefowi podkomisji smoleńskiej.
Jak wylicza „Rzeczpospolita”, przywilej Macierewicza może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

link http://www.newsweek.pl/polska/polityka/ ... 231,1.html

Skąd taka dbałość o szeregowego posła Prawa i Sprawiedliwości? 11 stycznia Macierewicz został powołany na stanowisko przewodniczącego podkomisji badającej wypadek lotniczy z 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku.
Obecny szef MON Mariusz Błaszczak uznał, że do sprawowania takiej funkcji konieczna jest szczególna ochrona.

– Ochronę Żandarmerii Wojskowej, zgodnie z prawem, może mieć tylko minister i podsekretarz stanu.
To ewidentne obejście prawa, bezprecedensowa sytuacja – powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej.
Z kolei były wiceszef MON Czesław Mroczek zwraca uwagę, że za rządów PO-PSL ochrona Żandarmerii nie przysługiwała nawet wiceministrom.

Koszty ochrony Macierewicza

Tymczasem za czasów Macierewicza skalę ochrony doprowadzono do absurdu.
Ówczesny minister obrony zawsze jeździł w kolumnie samochodów ochronnych – czyli tak, jak przewozi się premiera czy prezydenta.
Co więcej, Żandarmeria całą dobę obserwowała Macierewicza z wynajętego lokalu naprzeciwko mieszkania ministra.

Ile kosztuje ochrona szeregowego posła Antoniego Macierewicza? Rzecznik Żandarmerii Wojskowej ppłk Artur Karpienko powiedział jedynie, że funkcjonariusze wykonują te czynności w ramach służby. „Rzeczpospolita” pokusiła się jednak o dokładniejsze oszacowanie kosztów związanych z ochroną byłego szefa MON.
Jeśli Macierewicz ma całodobową ochronę, to musi obsługiwać go co najmniej 8 osób miesięcznie.
Średnia pensja zasadnicza w Żandarmerii Wojskowej to ponad 5 tys. brutto plus różne dodatki, co samo w sobie daje około 40 tys. złotych.
Do tego doliczyć należy co najmniej dwa etaty kierowcy, koszty paliwa, amortyzacji i auta
.


Ochrona VIP-a generuje koszty.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 14270
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 512 razy
Otrzymał/a podziekowań: 586 razy
Status: Offline

Re: O ochronie Antoniego Macierewicza mówi pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa

Postautor: Epitet » 15 maja 2018 10:31

Pisząc ten temat przeoczyłem już istniejący na forum:

link viewtopic.php?f=48&t=17993

Przepraszam.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Razorblade1967
Generał Dywizji
Generał Dywizji
Posty: 4100
Rejestracja: 18 paź 2011 19:45
Podziękował: 12 razy
Otrzymał/a podziekowań: 827 razy
Status: Offline

Re: O ochronie Antoniego Macierewicza mówi pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa

Postautor: Razorblade1967 » 15 maja 2018 12:34

Epitet pisze:Pisząc ten temat przeoczyłem już istniejący na forum.

Tematy zostały połączone.
To nie sztuka zginąć za Ojczyznę, sztuka spowodować by nieprzyjaciel oddał życie za swoją.

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 14270
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 512 razy
Otrzymał/a podziekowań: 586 razy
Status: Offline

Re: Kulisy ochrony Ministra Obrony Narodowej przez Żandarmerię Wojskową

Postautor: Epitet » 27 lip 2018 10:08

Materiał źródłowy:

Kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie może kosztować podatnika przywilej Antoniego Macierewicza.


Od 9 lutego poseł Antoni Macierewicz korzysta ze służbowej limuzyny z kierowcą, ma też swojego ochroniarza – funkcjonariusza Żandarmerii Wojskowej.

Ta decyzja szefa MON Mariusza Błaszczaka zdaniem opozycji jest niezgodna z prawem.

– Antoni Macierewicz jest dziś szeregowym posłem i szefem podkomisji smoleńskiej pracującym społecznie.
Ochronę Żandarmerii Wojskowej, zgodnie z prawem może mieć tylko minister i podsekretarz stanu.
To ewidentne obejście prawa, bezprecedensowa sytuacja – mówi Tomasz Siemoniak, były minister obrony rządów PO–PSL.

link http://www.rp.pl/Prawo-i-Sprawiedliwosc ... a-MON.html

Prawo pozwala korzystać z ochrony i rządowej limuzyny ministrowi przez miesiąc po dymisji.

Jednak po odwołaniu ze stanowiska ministra obrony narodowej 11 stycznia Antoni Macierewicz został powołany na przewodniczącego podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego z 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku, jaka działa przy MON.

Ma ok. 6 mln zł rocznego budżetu, ale Macierewicz pracuje w niej społecznie.

Żandarmeria Wojskowa w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej" nie precyzuje, czy Macierewiczowi przysługuje ochrona z powodu prac w podkomisji smoleńskiej czy też z innego powodu.
Jednak szefom Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (przy ministrze budownictwa) nigdy nie przysługiwała żadna forma ochrony czy służbowe auto.

Jak twierdzi opozycja, w czasach Macierewicza w MON skalę ochrony doprowadzono do absurdu. Antoni Macierewicz jako szef MON jeździł w kolumnie pojazdów ochronnych Żandarmerii Wojskowej – tak jak wozi się premierów i prezydentów. – To rzecz niespotykana w historii resortu i ochrony ministrów. Zawsze minister obrony jechał z kierowcą, jednym autem i tyle – mówi nam pracownik MON. Żandarmeria ochraniała go także ze specjalnie wynajmowanego lokalu naprzeciw mieszkania ministra. Całą dobę.

Wątpliwości prawne budzi sam fakt, że Macierewicz, szeregowy poseł, jest chroniony niczym minister. Jakie dziś i dlaczego przysługują mu uprawnienie do ochrony bezpośredniej?

– Szczegółowy zakres ochrony jest informacją niejawną – ucina pytania ppłk Artur Karpienko, rzecznik Żandarmerii Wojskowej. Pytany o koszty odpowiada tylko, że „żołnierze Żandarmerii Wojskowej realizują czynności ochronne w ramach działalności służbowej".

Co oznacza ochrona bezpośrednia?

Zgodnie z przepisami przysługuje mu samochód z kierowcą, który jest uzbrojonym żołnierzem ŻW, oraz uzbrojony żołnierz ochrony.

Spróbujmy to oszacować.

Średnia pensja zasadnicza w tej jednostce to ponad 5 tys. zł brutto.

Do tego dochodzą dodatki służbowe, urlopy.
Jeśli Macierewicz ma ochronę całodobową, musi obsługiwać go co najmniej ośmiu funkcjonariuszy miesięcznie.

Do tego co najmniej dwa etaty kierowcy, plus koszty auta, paliwa, amortyzacji.
– To może kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie – ocenia Siemoniak.

Całodobowa ochrona, jaką ma chociażby prezes PiS Jarosław Kaczyński, jest droga.
W ubiegłym roku, z subwencji na partię PiS wydało na ten cel aż 1,6 mln zł.

W czasach rządów PO–PSL ochronę Żandarmerii zabierano nawet wiceministrom.

– Przez dwa lata na stanowisku jej nie miałem.
Przywrócono mi ją, kiedy zacząłem odpowiadać za modernizację techniczną wojska – przyznaje nam Czesław Mroczek, wiceszef MON, dziś poseł PO.

MON jest rekordzistą pod względem liczby służbowych pojazdów – według ubiegłorocznych danych przygotowanych dla „Rzeczpospolitej" resort miał ich 5,9 tys. (to głównie auta należące do Sił Zbrojnych RP i nieliczne do biura ministra), a ubezpiecza od AC i kradzieży tylko 1,5 tys. „uznanych za priorytetowe".

W tym 230 samochodów Żandarmerii Wojskowej i co najmniej jedną jednostkę pancerną kupioną trzy lata temu do przewozu wojskowych delegacji, np. szefów NATO.

Z wyliczeń MON dla „Rzeczpospolitej" wynika, że opłata za ubezpieczenie wszystkich pojazdów Sił Zbrojnych RP w tym roku wynosi 5,7 mln zł, z czego blisko 3 mln zł to ubezpieczenie AC i od kradzieży.


Spór trwa i nic z tego nie wynika.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Wróć do „Ochrona osobista / VIP”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości