Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Stan prawny aktualny na dzień: 07.02.2019

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 14342
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 514 razy
Otrzymał/a podziekowań: 588 razy
Status: Offline

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Stan prawny aktualny na dzień: 07.02.2019

Postautor: Epitet » 07 lut 2019 08:49

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
Stan prawny aktualny na dzień: 07.02.2019
Dz.U.2018.0.1870 t.j. - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

link https://www.lexlege.pl/ustawa-o-bezpiec ... -masowych/

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 1. Zakres regulacji ustawy
Ustawa określa:
1)
zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych;
2)
warunki bezpieczeństwa imprez masowych;
3)
zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych;
4)
zasady przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, w tym danych osobowych;
5)
zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych.

Art. 2. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy
Przepisów ustawy nie stosuje się do nieodpłatnych imprez masowych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej, jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy.


i kto nadzoruje:

Art. 11a. Wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych
1.
Organem pomocniczym wojewody w zakresie zapewnienia wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych jest wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, zwany dalej „zespołem”, powoływany przez wojewodę, który określa jego skład, szczegółowy zakres obowiązków oraz tryb działania.
2.
Zespołowi przewodniczy wojewoda lub wyznaczony przez niego przedstawiciel.
3.
W skład zespołu wchodzą:
1)
właściwy miejscowo komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji lub wyznaczony przez niego przedstawiciel;
2)
właściwy miejscowo komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub wyznaczony przez niego przedstawiciel;
3)
przedstawiciele innych organów administracji rządowej i samorządowej, których obecność wojewoda uzna za uzasadnioną.
4.
Do udziału w posiedzeniach zespołu wojewoda może zaprosić przedstawicieli związków sportowych, podmiotów prowadzących rozgrywki, organizatorów cyklicznych imprez masowych oraz instytucji i podmiotów, których przedmiot działalności pozostaje w związku z przedmiotem posiedzenia zespołu, których obecność uzna za uzasadnioną lub na ich wniosek.
5.
Zespół wspomaga podmioty, o których mowa w ust. 2–4, w realizacji obowiązków związanych z zabezpieczeniem imprez masowych na terenie województwa, nałożonych przepisami ustaw, w szczególności poprzez:
1)
analizę zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych;
2)
analizę i ocenę działań podejmowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2–4, w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa imprez masowych;
3)
umożliwienie przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z imprezami masowymi pomiędzy podmiotami, o których mowa w ust. 2–4;
4)
wspieranie programów mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa imprez masowych;
5)
inne inicjatywy zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa imprez masowych.


Ustawa jasno i wyraźnie określa pewien obszar działania pod groźbą sankcji.

link https://samorzad.infor.pl/temat_dnia/38 ... wolen.html

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYDANIA PRZEZ KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDAŃSKU OPINII W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH

link http://www.gdansk.policja.gov.pl/imprez ... =70&a=brak

Podałem przykłady.

Koncert w Gdańsku nie był imprezą masową i rodzi to masę problemów prawnych.
W przepisach brakuje bowiem obowiązku ochrony takich imprez, a jeśli nawet ochrona jest zapewniona - wymogów, jakie powinna spełniać.
Straż miejska nie ma obowiązku zabezpieczania imprez niemasowych.

link https://www.prawo.pl/samorzad/organizac ... 56785.html

Kwalifikacja imprezy ma wpływ na odpowiedzialność

Kwalifikacja imprezy jest ważna, w przypadku imprez masowych wskazane jest wprost, kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas wydarzenia.
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych wyraźnie stanowi, że jest to organizator.

W przypadku imprez niemasowych nie ma zastosowania wspomniana ustawa, stosuje się przepisy ogólne związane z zasadami bezpieczeństwa dotyczące możliwości zagrożenia dla życia i zdrowia osób.
Nie są też określone wymogi o udziale firm ochroniarskich.
- Nie ma w ogóle przepisów o obowiązku obecności kwalifikowanej służby porządkowej w imprezach niemasowych – tłumaczy Mateusz Dróżdż.
Zaangażowanie takich służb jest wtedy wyłącznym wyborem organizatora
.

Odpowiedzialność organizatora w przypadku imprezy masowej, która nie została zgłoszona, może być związana z zarzutem zorganizowania nielegalnej imprezy oraz odpowiedzialnością karną za brak zgłoszenia imprezy masowej, a także narażeniem osób na utratę życia lub zdrowia.


Tyle stanowi prawo.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Wróć do „Ustawy i Rozporządzenia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości