Nowe przepisy dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych w Polsce

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15265
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 527 razy
Otrzymał/a podziekowań: 593 razy
Status: Offline

Nowe przepisy dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych w Polsce

Postautor: Epitet » 16 lut 2019 09:10

05.02.2019

Nowe przepisy dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych w Polsce

Rząd stawia na innowacyjne sektory gospodarki.
Taką nowością w gospodarce jest rynek dronów.

W projektach legislacyjnych rząd skupia się na eliminowaniu barier i ułatwieniach dla przedsiębiorców tego sektora.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, które weszło w życie 31 stycznia 2019 r., ułatwiające loty bezzałogowych statków powietrznych (BSP, dronów) poza zasięgiem wzroku i dopuszczające loty automatyczne, jest silnym wsparciem rządu dla nowo powstającego sektora gospodarki.

Jest też ważny w realizacji projektu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Żwirko i Wigura, którego celem jest rozwój zastosowań BSP oraz reindustrializacja.

link http://www.ulc.gov.pl/pl/247-aktualnosc ... h-w-polsce

Nowe przepisy i uproszczone procedury


Zmieniono zasadę dotyczącą lotów wykonywanych w pobliżu lub nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi i śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie.
W rozporządzeniu określono zasady wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS).

Do tej pory mogły być one wykonywane po zgłoszeniu wniosku oraz wyznaczeniu strefy powietrznej 90 dni przed planowanym lotem przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, obecnie będą mogły być wykonywane po uzyskaniu zgody wydanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zgoda będzie wydawana podmiotowi na okres 12 miesięcy.
Operacje lotnicze będą mogły być wykonywane 7 dni po zgłoszeniu do służb ruchu lotniczego
.

W rozporządzeniu dopuszczono loty automatyczne (operacje, w której bezzałogowy statek powietrzny w sposób automatyczny realizuje start i lądowanie w wyznaczonym miejscu oraz lot po zaprogramowanej trasie, gdy operator pełni jedynie zdalny nadzór nad operacją, zachowując możliwość niezwłocznego przejęcia zdalnego sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym lub podjęcia innych działań na wypadek wystąpienia sytuacji niebezpiecznej).

Loty automatyczne umożliwią wykonywanie m.in. rutynowych inspekcji o zaplanowanych godzinach na wyznaczonym obszarze bez ingerencji człowieka, wykorzystywanie nowych technologii, dostarczanie przesyłek itp.

Rozporządzenie wprowadza dodatkowy nadzór i certyfikację przez Urząd Lotnictwa Cywilnego podmiotów, które będą chciały wykonywać loty dronów poza zasięgiem wzroku.

Wprowadzone zmiany umożliwiają szerszy dostęp do świadectw kwalifikacji m.in. poprzez zniesienie limitu wiekowego dla osób ubiegających się o wydanie świadectw kwalifikacji w najpopularniejszej i najmniejszej kategorii dronów do 5 kg latających w zasięgu wzroku i uproszczenie zasad egzaminowania.

Zwiększona została możliwość uprawiania sportu i rekreacji z wykorzystaniem dronów.

Więcej informacji na temat zasad wykonywania lotów dronami na stronie PAŻP i ULC

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury


Dlaczego to jest ważne?

Otóż pracownik ochrony SUFO na niektórych obiektach ma broń i zgodnie z ustawą o śpb i broni palnej może ją wykorzystać na posterunku służbowym.

USTAWA z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
Dz.U.2018.1834
Stan prawny aktualny na dzień: 16.02.2019

Artykuł 47 punkt 7.

Art. 47. śr.przym.bezp.
Przesłanki wykorzystania broni palnej
Broń palną można wykorzystać w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:
1)zatrzymanie pojazdu, jeżeli jego działanie zagraża życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby lub stwarza zagrożenie dla ważnych obiektów, urządzeń lub obszarów;

2)pokonanie przeszkody:

a) uniemożliwiającej lub utrudniającej ujęcie osoby albo ratowanie życia lub zdrowia uprawnionego, innej osoby lub ratowanie mienia,
b) w przypadku naruszenia porządku lub bezpieczeństwa publicznego przez osobę pozbawioną wolności, zatrzymaną lub umieszczoną w strzeżonym ośrodku albo areszcie w celu wydalenia;

3)zaalarmowanie lub wezwanie pomocy;

4)neutralizacja przedmiotów lub urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu, powodujących jednocześnie bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia uprawnionego lub innej osoby;

5)unieszkodliwienie zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby;

6)oddanie strzału ostrzegawczego;

7) zniszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637).


Jak wobec tego jest korelacja ze znowelizowanymi przepisami tego punktu 7 pokazanego w ustawie o śpb i broni palnej z rozporządzeniem ministra Infrastruktury?

link http://www.ulc.gov.pl/pl/drony/zasady-wykonywania-lotow

link https://www.pansa.pl/index.php?menu_lew ... s_rpa_vlos
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15265
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 527 razy
Otrzymał/a podziekowań: 593 razy
Status: Offline

Re: Nowe przepisy dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych w Polsce

Postautor: Epitet » 21 sie 2020 08:45

NOWE OBOWIĄZKI DLA UŻYTKOWNIKÓW DRONÓW. POWSTANIE SPIS URZĄDZEŃ I ICH WŁAŚCICIELI
GOSPODARKA
Piątek, 7 sierpnia 2020 rok

Obecnie nad polskim niebem może latać nawet 250 tys. dronów.
Wraz z popularyzacją tego typu urządzeń, które w zdecydowanej większości wyposażone są w kamery do rejestrowania obrazu, coraz poważniejsza staje się kwestia ochrony danych osobowych i prywatności.

link https://biznes.interia.pl/gospodarka/ne ... bacz_takze

Od 31 grudnia tego roku mają w Polsce wejść w życie przepisy unijne, które znacząco wpłyną na sposób korzystania z dronów.

Zostanie utworzony m.in. spis osób i instytucji posiadających drony wyposażone w urządzenia do rejestracji danych.

Drony zwykle wyposażone są w kamerę, co pozwala za ich pomocą rejestrować obraz.
Ich właściciele mogą więc nie tylko podziwiać piękne widoki, lecz też zaglądać na prywatne posesje, podglądać prywatne osoby czy nawet wnętrza mieszkań.

Nowe przepisy unijne, które pierwotnie miały wejść w życie w lipcu br., a ostatecznie zaczną obowiązywać od 31 grudnia 2020 roku, wprowadzą znaczące ograniczenia w swobodzie użytkowania dronów zarówno przez instytucje, jak i osoby prywatne.

- Każdy zainteresowany kupnem drona w obecnej rzeczywistości prawnej i planujący dokonać takiego zakupu musi się liczyć z tym, że od 31 grudnia wejdą w życie nowe przepisy, które będą regulować kwestię ich użytkowania zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w przestrzeni użytkowanej przez osoby prywatne - mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes dr Dariusz Wasiak, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Nowe regulacje zakładają utworzenie spisu osób i instytucji posiadających drony, które wyposażone są m.in. w urządzenia do rejestracji danych (czyli kamery).
Taki spis (rejestr) będzie zawierał dane identyfikujące zarówno drona, jak i jego operatora.
Dane te będą przechowywane przez co najmniej trzy lata, najprawdopodobniej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która już obecnie prowadzi taki rejestr na kanwie tzw. ustawy covidowej.
Prowadzenie spisu ma na celu możliwość identyfikacji użytkowników przestrzeni powietrznej i zapewnienie bezpieczeństwa oraz nadzoru nad nią
.

Podobny rejestr funkcjonuje już m.in. w USA.

- Jedynym wyłączeniem z rejestracji jest dron zakwalifikowany jako zabawka, który waży nie więcej niż 250 g, nie ma rejestratorów danych oraz będzie wykonywał operacje w zasięgu wzroku operatora na terenie prywatnym czy też otwartym, gdzie nie ma zbiegowisk ludzi, a jego prędkość nie będzie większa niż 19 m/s, a także nie będzie latał wyżej niż 120 metrów nad poziomem ziemi - tłumaczy dr Dariusz Wasiak.

Jedną z największych zmian w nowych przepisach będzie brak podziału na loty o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz na loty pozostałe.
Dotychczasowe komercyjne wykorzystanie dronów, możliwe jedynie dla posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO, w większości przypadków stanie się ogólnodostępne.

Ustawodawca unijny dokonał za to podziału wykonywanych lotów na trzy kategorie: otwarte, szczególne i certyfikowane.
Klasyfikacja będzie zależeć od ciężaru dronów, wieku ich użytkowników i ich kwalifikacji w zakresie sterowania nimi, a także rozpiętości wirników dronów i rodzaju operacji, które mogą być realizowane z ich wykorzystaniem.

- Kategoria certyfikowana obejmuje najcięższe, najtrudniejsze i najbardziej ryzykowne operacje, np. związane z transportowaniem osób, zwierząt lub materiałów niebezpiecznych.
W kategorii otwartej umieszczono osoby prywatne, które mogą wykorzystywać drony do celów prywatnych - zarówno rekreacyjnych, jak i sportowych.
Z kolei kategoria szczególna łączy wszystko to, co nie jest zawarte w pozostałych kategoriach - tłumaczy wykładowca wrocławskiej WSB.

W kategorii otwartej każdy posiadacz drona o wadze ponad 250 gramów będzie musiał przejść szkolenie online oraz zaliczyć test online.

Urząd Lotnictwa Cywilnego chce udostępnić takie szkolenia na swojej stronie internetowej.
Dla wszystkich użytkowników dronów cięższych niż 250 gramów stworzony zostanie również internetowy system obowiązkowej rejestracji.
Wewnątrz kategorii otwartej zostanie dokonany dodatkowy podział na podkategorie i klasy.

- Jedynym dronem, którego posiadanie i wykorzystywanie nie będzie wymuszać przeprowadzenia szkoleń ani zgłaszania do właściwego organu, jest dron zaliczony do klasy C0, czyli tzw. zabawka, która ma ciężar nieprzekraczający 250 gramów i nie może być wyposażona w żadne urządzenia rejestrujące - wskazuje dr Dariusz Wasiak.

Także na straż miejską oraz inne podmioty i instytucje korzystające z dronów zostaną nałożone nowe obowiązki.
Wynika to z faktu, że każdy posiadacz drona (nawet zabawki, ale wyposażonej w urządzenia rejestrujące dane) może zostać uznany za administratora danych osobowych w rozumieniu RODO.

- Dane osobowe to są wszelkie informacje, na podstawie których identyfikujemy lub możemy zidentyfikować konkretną osobę fizyczną.

Nasz wizerunek jest też daną osobową.
Trzeba o tym pamiętać przy wykorzystywaniu drona - podkreśla ekspert.


Napisano, że w grudniu przepisy wejdą wżycie.
Nie napisano nic o sankcjach.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Wróć do „Ustawy i Rozporządzenia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości