Służba lub praca w Wywiadzie, Kontrwywiadzie Wojskowym

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 13417
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 503 razy
Otrzymał/a podziekowań: 575 razy
Status: Online

Re: Służba lub praca w Wywiadzie, Kontrwywiadzie Wojskowym

Postautor: Epitet » 25 gru 2018 21:36

Czeski kontrwywiad ostrzega: Chiny i Rosja to główne zagrożenia
6 grudnia 2018

Czeski kontrwywiad wskazuje na rosnący zakres działań szpiegowskich ze strony Rosji oraz Chin;
Rosjanie działają w Czechach w ramach całego spektrum działań hybrydowych, w ramach których prowadzone są m.in. operacje w przestrzeni informacyjnej, za pomocą stron wprowadzających do obiegu dezinformację;
Osłabienie spójności UE jest elementem zbieżnym zarówno z interesami strategicznymi Rosji, jak i Chin;
BIS zauważa relację pomiędzy słabnącym znaczeniem debaty o "migracji" a słabnięciem znaczenia różnych grup radykalnych obecnych zarówno na skrajnej prawicy, jak i lewicy.

Czeski kontrwywiad BIS zaprezentował jawną wersję podsumowania kluczowych płaszczyzn aktywności za rok 2017 r.
W Polsce niemal od razu rozgorzała dyskusja na temat niektórych zapisów raportu, pochodzącego od naszych sąsiadów zza południowej granicy.
Jednak, dało się również zaobserwować ważny mankament, którym było swoiste „agencyjne” podejście do poszczególnych wątków o których piszą analitycy BIS.
Dlatego na dokument czeskiego kontrwywiadu spójrzmy ponownie, tym razem jednak nieco dokładniej.

link https://www.infosecurity24.pl/czeski-ko ... zagrozenia

Dwa państwa wywołane do tablicy

To co przykuło uwagę większości obserwatorów w Polsce, to mocne wskazanie aktywności dwóch wywiadów obcych państw działających na terytorium Czech.
Chodzi zarówno o ich aktywność wobec celów związanych z państwem (placówki dyplomatyczne, etc.) jak i obywatelami (w tym również tymi poza granicami).

Mowa oczywiście o służbach specjalnych Rosji oraz Chin (ChRL).

Czesi dokonali interesującego rozróżnienia metod działania oraz kierunków strategicznych obu państw i tym samym ich służb. BIS podkreśla, że Rosja koncentruje swoje zróżnicowane aktywa w głównej mierze na działaniach szeroko pojmowanego wpływu oraz pozyskiwania nieświadomych swojej roli czeskich źródeł.

Dla Chin wywieranie wpływu jest jeszcze zdecydowanie mniej istotne, niż typowe działania w zakresie infiltracji kluczowych ośrodków decyzyjnych, technologicznych, biznesowych, itp. oraz pozyskiwania klasycznych źródeł informacji.

Wracając jednak do dwóch kluczowych zewnętrznych graczy, tj. Rosji i Chin, należy zauważyć pewne zbliżanie się ich działań, co może skutkować zacieraniem się tego roboczego rozróżnienia (przede wszystkim w związku ze wzrostem politycznej pozycji Chin).

Co ciekawe, we fragmencie dotyczącym zagrożeń obejmujących kwestie stricte kontrwywiadowcze nie pojawia się już żadne inne państwo.
Przy czym, należy wskazać, że w segmencie dotyczącym zagrożeń terrorystycznych pojawia się interesujący wątek dotyczący Iranu.
Ten jednak prowadzi swoją grę wywiadowczą na zdecydowanie mniejszą skalę niż Rosja oraz Chiny, a także przy zawężonym spektrum celów, determinowanych raczej potrzebami wewnętrznej sytuacji politycznej (przede wszystkim grupy możliwej opozycji politycznej).


Wnioski:

Wnioski dla Polski:

1. przede wszystkim, biorąc pod uwagę raport BIS, trzeba zauważyć, że aktywność Rosji w Polsce może odbywać się na podobnym lub nawet wyższym poziomie.
Należy przypuszczać, że narzędzia opisane przez BIS są stosowane w sposób analogiczny także u nas. Łączy nas bowiem element obecności w NATO i UE.
Jeśli Czesi ostrzegają, że tego rodzaju aktywność Rosji jest wysoka, to w naszych warunkach może być ona nawet jeszcze wyższa, szczególnie w kontekście rozmiarów państwa, czynnika polityki energetycznej, relacji ze Stanami Zjednoczonymi, polskimi programami modernizacji uzbrojenia, rolą jaką spełniamy w działaniach na tzw. wschodniej flance sojuszu.
Ważną konkluzją raportu BIS jest kompleksowe podchodzenie do działań strony rosyjskiej, gdyż nie należy jedynie koncentrować swojej uwagi oraz sił i środków na konkretnych, wybranych jej wymiarach.
Przykładem są podejmowane przez Rosjan działania informacyjne, będące składową szerszego działania hybrydowego.
Stąd odpowiedź nie może być segmentowa, wycinkowa, a musi obejmować płaszczyznę strategiczną, zespalającą w naszym przypadku elementy kontrwywiadu, wywiadu, dyplomacji, edukacji na rzecz bezpieczeństwa i przede wszystkim uświadamiania jak najszerszego grona uczestników życia społeczno-politycznego oraz biznesowego.

2. drugim elementem jest wskazanie na Chiny, które analogicznie do Rosji, zapewne wykazują większą aktywność w Polsce, szczególnie, gdy mamy do czynienia ze zwiększeniem wzrostu gospodarczego, który może przekładać się na pewne ważne dla Pekinu inicjatywy gospodarcze lub rozwój technologii (nawet w wybranych segmentach, takich jak IT).
Nie należy pomijać również długookresowego wymiaru zabezpieczenia wywiadowczego Chin dla ich interesów w Polsce, ze względu na różne pomysły/inicjatywy infrastrukturalne oraz wymianę handlową.
Ważnym elementem zwiększającym działania chińskie, niezależnie od bieżącej polskiej postawy politycznej-dyplomatycznej względem problemów Azji i Pacyfiku, jest mocne pozycjonowanie się Polski na relacje z obecną administracją w Stanach Zjednoczonych (wymiar przede wszystkim polityczny, wojskowy, energetyczny i technologiczny).

3. w kontekście krótkiego fragmentu raportu BIS o aktywności irańskiej, nie należy zapominać, że w przypadku Polski może być ona zdecydowanie szerzej zakrojona.
Motywacją strony irańskiej byłaby postawa Polski względem amerykańskiej polityki wobec Iranu po rozpoczęciu urzędowania przez Donalda Trumpa, bliskie relacje z Izraelem, szczególnie w momencie zażegnania napięć wokół polskiej ustawy o IPN.

4. problem niebezpiecznych działań ze strony grup radykalnych, w przypadku Polski, a w przeciwieństwie do Czech, trzeba rozpatrywać przez pryzmat znacznie szerzej obecnej problematyki „migracji”, „stosunku do Islamu”, etc. w przestrzeni sporów politycznych i społecznych.

5. W czeskim raporcie pojawił się również kluczowy wątek wykorzystania dorobku analitycznego oraz szerzej informacji pochodzących ze służb specjalnych.
BIS chodziło o brak uprawnień do wglądu w raporty objęte ograniczeniami, wynikającymi z potrzeby uzyskania certyfikatów bezpieczeństwa.
Jednak, po raz kolejny na naszym gruncie, należy zadać pytanie o swoiste efektywne domykanie się tzw. cyklu wywiadowczego w obszarze nie tylko zadaniowania, ale również ostatecznego użytkowania "urobku" służb w zakresie procesów decyzyjnych, kluczowych dla różnych interesów Polski.

Autor opracowania: Jacek Raubo

Czy powstanie europejskie CIA?
30 listopada 2018,

W ostatnich dniach media obiegła informacja o decyzji 25 państw członkowskich Unii Europejskiej, uczestniczących w planie wdrażania stałej współpracy strukturalnej PESCO (ang. Permanent Structure Cooperation), o powołaniu unijnej wspólnej szkoły wywiadu (JEIS - Joint EU Intelligence School).
Ma ona się mieścić na Cyprze, jednak za jej działalność, jako koordynator projektu, odpowiadać ma Grecja.
Decyzja ta jest interpretowana powszechnie jako pierwszy konkretny krok na drodze zacieśnienia i pogłębienia wewnątrz europejskiej współpracy w sferze bezpieczeństwa w konsekwencji BREXITU.

link https://www.infosecurity24.pl/czy-powst ... ejskie-cia

Dziś Unia Europejska w ramach ESDP dysponuje Sztabem Wojskowym (EUMS - European Union Military Staff), złożonym z personelu wojskowego krajów UE i odpowiedzialnym głównie za prowadzenie wojskowych operacji zarządzania kryzysami, Centrum Satelitarnym (SATCEN) w Torrejón de Ardoz pod Madrytem oraz Instytutem Studiów nad Bezpieczeństwem (ISS).

Jednak kluczową instytucją w unijnym systemie wywiadowczym, o fundamentalnym znaczeniu dla ESDP, jest powstały w 2002 roku EU INTCEN (EU Intelligence Analysis Centre - Centrum Analiz Wywiadowczych UE), funkcjonujący do 2012 roku jako EU SITCEN (Situation Centre).

Od 2011 roku wchodzi w skład EEAS i podlega bezpośrednio Wysokiemu Przedstawicielowi Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
Personel INTCEN liczy około 100 osób (w tym około 25 % stanowią przedstawiciele służb wywiadowczych krajów członkowskich), pracujących w ramach 4 biur.
Zadanie Centrum polega na dostarczaniu analiz i raportów wywiadowczych oraz alertów wczesnego ostrzegania Wysokiemu Przedstawicielowi oraz Służbie Działań Zewnętrznych (ang. European External Action Service - EEAS), a także Komisji Europejskiej, Państwom Członkowskim oraz innym organizacjom unijnym i jej wysokim urzędnikom.

Produkty INTCEN oparte są na źródłach kilku kategorii, z których największe i najbogatsze stanowią tzw. źródła otwarte (OSINT - Open Source Intelligence), głównie internet, mass media, media społecznościowe, blogi itp. Innym znaczącym źródłem są materiały dostarczane przez służby wywiadowcze i bezpieczeństwa państw członkowskich (o bardzo różnej wartości, najczęściej o niskich klauzulach tajności). Korzysta także z informacji od dyplomatów UE, sieci konsularnej, organizacji międzynarodowych, pozarządowych, misji i operacji ESDP oraz Centrum Satelitarnego UE.

W rozważaniach na temat EIA to właśnie INTCEN najczęściej jest postrzegany jako zalążek przyszłej unijnej CIA.
Dotychczasowy brak jednoznacznych rozstrzygnięć w sprawie modelu przyszłej agencji wywiadowczej, a także dość chaotyczny i niemrawy przebieg samej debaty, wskazuje jednak, że kwestia rozwiązań instytucjonalnych, jest najmniejszym z problemów z jakimi należy się zmierzyć konstruując system wywiadowczy UE.


Podsumowując, idea utworzenia Europejskiej Agencji Wywiadu jest racjonalna i zasługuje na poważne potraktowanie.

Ulegająca systematycznej komplikacji sytuacja bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności rosnące napięcie w bezpośrednim sąsiedztwie UE, stanowi okoliczność uzasadniającą przystąpienie do realizacji tej koncepcji w najbliższej przyszłości.
Jest to jednak zadanie wyjątkowo złożone, którego wykonanie wymaga przełamania wielu stereotypów i barier, istniejących obiektywnie zarówno na poziomie państw członkowskich i ich służb, jak również instytucji unijnych.
Podstawowym warunkiem jest jednak powstanie na poziomie przywódców Unii świadomości potrzeby dysponowania jednolitym systemem wywiadowczym, którego fundamentem byłaby Agencja, oraz zgodnej woli ustanowienia wspólnej polityki wywiadowczej UE.

Wszelkie inicjatywy wyprzedzające osiągnięcie tego stanu świadomości będą przedwczesne i z tej racji skazane na niepowodzenie, a nawet szkodliwe.

Zupełnie inną kwestią są warunki, od spełnienia których zależy powstanie efektywnej, sprawnej i skutecznej EAW, jest to jednak temat na rozważania w ramach odrębnego opracowania.
Autor opracowania: Grzegorz Małecki

Oby tylko było lepiej.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 13417
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 503 razy
Otrzymał/a podziekowań: 575 razy
Status: Online

Re: Służba lub praca w Wywiadzie, Kontrwywiadzie Wojskowym

Postautor: Epitet » 31 gru 2018 14:05

17.05.2018 rok

ABW, jak podają dzisiejsze media, zatrzymała Rosjankę Jekaterinę C prowadzącą w sposób aktywny wraz z innymi atak hybrydowy na Polskę.
Osoba ta przebywa la w Polsce od 4 lat i została wydalona dzisiaj z kraju.
Kolejne 4 osoby pochodzenia Rosyjskiego wydalono także z Polski.
Osoby te prowadziły konsolidację środowisk prorosyjskich w Polsce.
Atakując pozytywne oddziaływanie polityczno - społeczne w kierunku Ukrainy
. Była to zaplanowana i sterowana z Moskwy wojna Hybrydowa mająca na celu osłabienie obronności Polski.

link https://www.salon24.pl/u/dziennikarstwo ... -hybrydowa

Funkcjonariusze ABW prowadzą, jak podają media, w dalszymciągu działania operacyjne przeciwko działań agresywnych i wrogich Rosji przeciwko Polsce, jako przygotowawcze do prawdziwej wojny militarnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Struktura sieciowa rozpoznana przez ABW była wspomagane przez obywateli Polski, którzy zostali poddani kontroli operacyjnej.

„Rosyjskie służby chciały, jak pamiętamy już dawniej, zorganizować w imieniu Ukrainy rozmowę telefoniczną z prezydentem Polski Andrzejem Dudą.
Nie udało im się – oświadczył w środę rzecznik prezydenta Petra Poroszenki, Swiatosław Cehołko.
Jak dodał administracje prezydentów Polski i Ukrainy byłby wówczas w stałym kontakcie - o czym nie wiedzieli prowokatorzy”. podaje w dniu dzisiejszym komunikat niezależna.pl.

Wojna informacyjna to nowa jakość wojny psychologicznej i nowoczesna forma oddziaływania przez wywieranie presji na przeciwnika. Aktywizują się grupy internautów atakując w sieci inne opcje niż płynące z Kremla.
Ta wojna już trwa.


Czy to jest wojna informacyjna czy propaganda

Wojna informacyjna trwa w polskiej i międzynarodowej sieci internetowej od wielu lat.
O tym fakcie informują coraz częściej zagraniczne i krajowe media.
Taki stan rzeczy jest zauważalny niemal codziennie w krajowym internecie.

Kampania dezinformacyjna wielu państw w tym Kremla, wojna psychologiczna poprzez stosowanie nowoczesnych technik psychologicznych nasila się z dnia na dzień głównie w związku ze zbrojnym atakiem Rosji na Ukrainę oraz ekspansją polityczną Rosji na świecie.

Każdy niemal nośnik informacyjny jest natychmiast infekowany przez zwolenników Putina - chociaż to jest to samo.
Zwolennicy polityki i strategii wojny płynącej z Rosji używają do swego działania oficjalnych witryn internetowych np. RussiaToday lub działają oficjalnie za pośrednictwem wewnętrznych rosyjskich stacji radiowych i telewizyjnych.

Prasa wielokrotnie donosi o zaktywizowaniu na terenie Unii Europejskiej w tym w Polsce wywiadu Rosji oraz współpracujących z nimi lewackich trolli.

Aresztowanie rok temu przez służby specjalne Polski osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji to wcale nie był początek wojny wywiadów.

Konflikt zbrojny na Ukrainie, wojna w Syrii, wybory w USA przy pełnymi zaangażowaniu Rosyjskich Służb Wywiadu, aneksja Krymu oraz szereg prowokacji i działań nieprzychylnych w stosunku do krajów NATO i Unii Europejskiej to była jak pamiętamy zapowiedź poważnej ofensywy Rosyjskich Służb Specjalnych.

Prezydent Władimir Putin wprowadził reformę rosyjskich służb wywiadu, kontrwywiadu i służby bezpieczeństwa.
Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) została przemianowana na Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego oraz odzyskać kontrolę nad Służbą Wywiadu Zagranicznego (SWZ FR) i Federalna Służba Ochrony (FSO) – odpowiednika polskiego BOR - u

W kręgach wywiadowczych i prasie mówiło się, że Putin dążył do połączenia wszystkich instytucji bezpieczeństwa (FSB, GRU, SWZ FR). Celem tego miała być odbudowa wpływów służb specjalnych na wzór KGB.

Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej przejęła zadania wykonywane wcześniej przez Zarząd Główny KGB ZSRR (ros. PGU), zajmujący się wywiadem zagranicznym.

Głównym zadaniem SWZ FR jest m.in. dostarczanie prezydentowi i rządowi Federacji Rosyjskiej informacji politycznych, ekonomicznych, technicznych, naukowych, analiza ww. informacji o państwach, organizacjach, ludziach, o wszystkim co ma znaczenie dla prowadzenia skutecznej polityki przez prezydenta, premiera i rząd Federacji Rosyjskiej. Funkcjonariusze SWZ FR działają jako dyplomaci, funkcjonariusze bez immunitetu dyplomatycznego tzw. nielegalni będący pod przykryciem dziennikarzy, turystów itp.

Wykorzystują do tego celu ambasady, konsulaty osyjskie rozsiane po całym świecie oraz (nielegalni) rozmaite przedsiębiorstwa i organizacje
Po rozpadzie Związku Radzieckiego i zakończeniu zimnej wojny, głównym zadaniem wywiadu Rosji było zlikwidowanie luki naukowo-technicznej między Rosją a krajami NATO.


Scenariusz jest zawsze ten sam, rosyjskojęzyczne mniejszości narodowe, wspierające ich lewackie ugrupowania, nakierowywane są za pośrednictwem działalności rosyjskiego wywiadu na dezorganizację ładu i porządku prawnego państw w których zamieszkują co jest jakoby powtórką z najnowszej historii Europy i działań dywersyjnych wywiadu III Rzeszy Niemieckiej na terytorium Austrii, Czech czy Polski.

Takie działania Rosyjskich Służ Wywiadowczych odnotowywane zostały już w 1991 r. w Estonii o czym na łamach prasy wypowiadał się Ambasador Łotwy w Polsce.
Rosjanie zarzucali wówczas Łotewskim władzom naruszanie praw mniejszości rosyjskiej porównując politykę Łotwy do nazizmu.

Prasa Europejska często informowała o czynionych usilnie próbach przez służby specjalne Rosji na odzyskanie wpływu i przywrócenia hegemonii Rosji na obszarze postradzieckim.

Inne tematy:
rok 2017
link https://www.salon24.pl/u/dziennikarstwo ... -na-polske

oraz kwiecień 2018 rok
link https://www.salon24.pl/u/dziennikarstwo ... eczytajcie

Czy to jest wojna informacyjna czy propaganda?
Oto jest pytanie.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 13417
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 503 razy
Otrzymał/a podziekowań: 575 razy
Status: Online

Re: Służba lub praca w Wywiadzie, Kontrwywiadzie Wojskowym

Postautor: Epitet » 05 sty 2019 12:41

Nie będzie zwiększenia budżetu Służby Wywiadu Wojskowego
29 listopada 2018

Przyszłoroczny budżet Służby Wywiadu Wojskowego nie zostanie zwiększony o 11 mln zł, o co wnioskowała w październiku sejmowa komisja ds. służb specjalnych i jeden z posłów PiS.
We wtorek komisja finansów publicznych odrzuciła tę propozycję.
Poprawka nie będzie już głosowana przez Sejm.

link https://www.defence24.pl/nie-bedzie-zwi ... wojskowego

O pomyśle zwiększenia budżetu SWW na 2019 r.
Defence24.pl poinformowało jako pierwsze.
Wywiad wojskowy jest jedyną służbą specjalną, której budżet w przyszłym roku ma się zmniejszyć.
Na 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 186,8 mln zł.
W porównaniu z budżetem na 2018 r. to znacząca, prawie 30-proc. obniżka, bowiem w planie na ten rok na wydatki SWW przeznaczono 264 mln zł.

Trzeba jednak zauważyć, że obniżka dotyczy wydatków majątkowych, czyli związanych z prowadzonymi inwestycjami.
Wydatki bieżące (a więc m.in. na wynagrodzenia) mają pozostać praktycznie bez zmian.
Oznacza to, że w SWW zakończyły się jakieś inwestycje lub zakupy.

Szczegóły nie są znane.

W październiku, gdy projekty przyszłorocznych budżetów służb specjalnych opiniowała speckomisja, została przygotowana poprawka, która zmierzała do zwiększenia środków na wywiad wojskowy o 11 mln zł.
Posłowie z komisji ds. służb specjalnych przyjęli ją jednomyślnie.
Pieniądze miały zostać przeznaczone na zwiększenie liczby etatów, sprzęt teleinformatyczny oraz inne wydatki bieżące.

Poprawka – jak się okazało we wtorek, gdy wszystkie propozycje zmian w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. głosowała sejmowa komisja finansów publicznych – była źle napisana, bowiem nieprecyzyjnie wskazywała źródło dodatkowych pieniędzy dla SWW.

Zostało to jednak zawczasu naprawione.
W zestawieniu proponowanych zmian była także inna, niemal identyczna poprawka złożona przez posła PiS Jarosława Krajewskiego. Chciał on zwiększenia budżetu SWW o tę samą kwotę – 11 mln zł, ale źródło pieniędzy wskazywał już bez błędów.

Mimo że jedna z poprawek została złożona przez posła partii, która w parlamencie ma większość, jego partyjni koledzy razem z opozycją zagłosowali przeciwko zwiększeniu budżetu SWW.
Obie poprawki w tej sprawie uzyskały poparcie tylko jednego posła na 25 głosujących.

Poprawek dotyczących SWW nie zgłoszono jednak jako wniosków mniejszości.
Czas na to minął wraz z zakończeniem posiedzenia komisji finansów publicznych we wtorek.
Siłą rzeczy speckomisja nie mogła się więc zebrać i podjąć decyzji.
Nie zrobił tego również poseł Krajewski.
Mimo że zasiada on nie tylko w speckomisji, ale i w komisji finansów publicznych, we wtorek nie był obecny na obradach.

Zwiększenie budżetu jednej z służb specjalnych podczas prac w Sejmie nie udaje się drugi rok z rzędu.
Przebieg wydarzeń przed rokiem był niemal identyczny – komisja finansów zagłosowała przeciw propozycji speckomisji.
Wtedy jednak chodziło nie o SWW, lecz o "cywilną" Agencję Wywiadu oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.Więcej na podanym linku.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 13417
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 503 razy
Otrzymał/a podziekowań: 575 razy
Status: Online

Re: Służba lub praca w Wywiadzie, Kontrwywiadzie Wojskowym

Postautor: Epitet » 11 sty 2019 17:15

11.01.2019 rok
Zatrzymany przez ABW pod zarzutem szpiegostwa Piotr D. pełnił ważne funkcje m.in. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ABW i Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.
Był jednym z niewielu funkcjonariuszy kontrwywiadu, którzy występowali podczas konferencji prasowych oraz w mediach.

link https://fakty.interia.pl/polska/news-za ... Id,2778046

"Niewłaściwy dobór ludzi"

Zapytaliśmy byłego wiceszefa ABW płk Mieczysława Tarnowskiego na temat zatrzymania byłego funkcjonariusza polskich służb specjalnych Piotra D.
"Świadczy to o niewłaściwych mechanizmach doboru ludzi, ktoś coś przeoczył, czegoś nie dopilnował, sygnały, że ten człowiek nie był godny zaufania na pewno były" - ocenił.

"Każdego można wycenić i próbować, pod jednym warunkiem, że ten ktoś, który jest przedmiotem zainteresowania nie kieruje się kodeksem honorowym.
W służbie są ludzie i zdecydowana ich większość to ludzie, których nie można kupić za żadne pieniądze.
Dla nich zdrada ojczyzny jest czymś, co nie pozwalałoby im dalej egzystować; to są patrioci" - powiedział Tarnowski.

Portal osluzbach.pl poinformował w piątek, że zatrzymanie Piotra D. i Weijinga W. może mieć związek z "infiltracją systemu 5G w Polsce".Widać, że czystki kadrowe w służbach specjalnych osób z okresu PRL nic do sprawy nie wniosły.
Jeszcze tym osobom obniżono świadczenia emerytalne.
Ta publikacja to jest porażka służb specjalnych.
Sukces byłby wtedy kiedy nie byłoby w mediach tej publikacji.

Ten zatrzymany pracownik jest z nowego naboru i kryteriów stosowanych od nowa przez obecne władze.
Czyli nowy model kadrowy zwyczajnie nie sprawdził się.
Taki wyciągam wniosek.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 13417
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 503 razy
Otrzymał/a podziekowań: 575 razy
Status: Online

Re: Służba lub praca w Wywiadzie, Kontrwywiadzie Wojskowym

Postautor: Epitet » 12 sty 2019 10:13

Pisząc w tym temacie miałem i mam na uwadze bezpieczeństwo mojego państwa.
Temat jest wrażliwy i zwyczajnie nie da się w nim normalnie dyskutować, bo co dodasz od siebie to klauzula.
Ten segment bezpieczeństwa jest tworzony za pieniądze podatnika i jako podatnik chciałbym mieć przekonanie, że pieniądze są wydawane dobrze.
Tak - jak rozumieć pojecie którego użyłem "dobrze".

Jeżeli państwo nie wydaje dobrze tych pieniędzy - po prostu idą jak para w gwizdek, to nie wzbudza mojego zachwytu.
I nie interesuje mnie co inni sadzą.

Kiedy minister spraw zagranicznych zaczyna publicznie roztrząsać sprawy państwa San Escobar, to zalewa mnie krew i widzę w tym zasługę służb specjalnych.
Czy Polak nie musi być mądry zarówno przed szkodą jak i po szkodzie.

Ten ostatni przykład zatrzymania obywatela Chińskiej Republiki Ludowej i byłego oficera służb specjalnych pod zarzutem działania wywiadowczego na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej o czymś świadczy.

Skomentował to pułk. Grzegorz Małecki, b. szef Agencji Wywiadu:
11.01.2019 rok

link http://www.polsatnews.pl/wideo/porazka- ... side_wideo

- Wszystko wskazuje na to, że przez dłuższy czas Piotr D. funkcjonował w strukturach administracyjnych, a wiedzą mógł się dzielić z Chinami.
To jest poważna wskazówka pokazująca, jak słaby jest nasz system bezpieczeństwa - tak zatrzymanie byłego oficer ABW, podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Chin


Na tej podstawie domniemam, że pieniądze moje jako podatnika są źle wydawane.

W przestrzeni publicznej funkcjonuje Radio Chiny redagowane w języku polskim.
Media:

link http://polish.cri.cn/wiadomosci.html

W poprzednich publikowanych analizach Państwo Środka było wskazywane jako jedno z tych, które prowadzą działania wywiadowcze
na terenie Polski.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 13417
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 503 razy
Otrzymał/a podziekowań: 575 razy
Status: Online

Re: Służba lub praca w Wywiadzie, Kontrwywiadzie Wojskowym

Postautor: Epitet » 12 sty 2019 14:08

Najlepiej w temacie jest bazować na oficjalnych wypowiedziach które są publikowane w mediach.
To jest forma pisania na forum którą przyjąłem.


PolskieRadio24.pl Wiadomości
Polska

B. oficer CBŚ: szpieg działa dziś inaczej.
Przed Polską potężne wyzwanie

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2019

Polska stała się bardzo poważnym podmiotem gry geopolitycznej.
To pociąga za sobą zainteresowanie wywiadów w kwestiach newralgicznych - mówi portalowi PolskieRadio24.pl Jacek Wrona, były oficer CBŚ.

Dodaje, że Polska musi być przygotowana na zagrożenia wynikające z nowych technologii, m.in. 5G.
- Areszt w sprawie szpiegostwa na rzecz Chin powinien mieć wiele konsekwencji.
Trzeba działać zdecydowanie na rzecz profesjonalizowania służb, podnosić świadomość polityków, że chodzi o rozgrywki na najwyższym światowym poziomie - apeluje Jacek Wrona.

link https://polskieradio24.pl/5/1222/Artyku ... e-wyzwanie

Trzeba, należy, można, powinno się i jeszcze morze bla bla bla.
A liczy się skuteczność - wynik.
Jak nie ma skuteczności - to lipa.

Jacek Wrona, były oficer Centralnego Biura Śledczego:

Współczesny świat to przede wszystkim informacja – przesył danych m.in. drogą elektroniczną.
Jeśli transport to układ krwionośny, systemy informatyczne są układem neurologicznym państwa.
Pamiętajmy, że Polska jest bardzo aktywnym członkiem NATO, UE, leży w strategicznym miejscu – między potęgą gospodarczą Niemiec a militarną Rosji.
Budowane są elementy tarczy antyrakietowej.
Bardzo prawdopodobna jest budowa stałej bazy amerykańskiej w Polsce.

Polska jest ważnym podmiotem gry międzynarodowej.
Stąd zainteresowanie nie tylko gospodarcze, ale też strategiczne naszym krajem, ze względu na rangę wypracowaną przez ostanie lata i zmieniającą się sytuację geopolityczną w Europie i na świecie.

To bardzo niedobrze, że jedną z osób zatrzymanych jest były oficer ABW, zajmujący się bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, którzy zna zasady, metody, narzędzia pracy i różne niejawne informacje, które są fundamentem przesyłu danych i informacji.
Miejmy nadzieję, że ABW obserwowała tego człowieka od dłuższego czasu i po prostu było wiadomo, jakie materiały przekazuje, może podkładano mu zafałszowane materiały, czy też wpływano na ich treść, by ich wartość była mniejsza lub zerowa.

(Trwa szacowanie strat - uwaga własna)

Z drugiej strony pamiętajmy, że państwo chińskie nadal jest w dużej mierze "komunistyczne”, choć z dużą dozą liberalizmu gospodarczego.
Tam wciąż przemysłowiec, biznesmen ma obowiązek bezwzględnego działania na rzecz państwa.
Nie można sobie wyobrazić, by prowadzili działania wbrew linii partii.
Wielu przedstawicieli chińskich działa zatem na rzecz wywiadu Chin, agencji bezpieczeństwa czy związanych z działaniami strategicznymi.

Ważnym przykładem są oskarżenia USA, które od wielu lat twierdzą, że są drenowane przez wywiad Chin, szczególnie z patentów, np. przemysłowych czy w sferze związanej z biznesem i finansami.
Amerykanie nie instalują swoich baz, tam gdzie jednym z podmiotów rynku telekomunikacyjnego jest firma Huwaei.
Amerykanie mogą żądać usunięcia tej firmy.

Również Izrael, Kanada i kilka innych państw stwierdza że w telefonach, nawet komercyjnych, najprostszych, zwłaszcza w najnowszych modelach, montowane są systemy pozwalające pozyskiwać informacje w sposób niejawny, kraść je, mówiąc wprost.


i dalej:

Ważna jest każda informacja.

Każda się przyda?

Nie ma informacji nieważnych.
Ważna jest każda informacja, czy to dotycząca biznesu, czy obronności, czy nawet wydawałaby się błahostka dotycząca danej osoby. Proszę zauważyć, że przez Internet przekazujemy wiele ważnych informacji o sobie, tzw. osobo poznawczych.
Piszemy gdzie jesteśmy, co robimy, jak się zachowujemy, podajemy informacje obyczajowe.
Piszemy o problemach, relacjach, o naszych kontach, podajemy numery kodów zabezpieczających.
Osoba, o której zebrano takie informacje, bardzo łatwo ulega potem szantażowi albo wpływom.

Są informacje, których nigdy nie chcielibyśmy ujawnić.
To mogą być preferencje seksualne, kwestie obyczajowe, finansowe.
Posiadanie takich informacji to potężne narzędzie szantażu czy wpływania na decyzje.
Nie ma informacji nieważnych – to tylko kwestia analizy, opracowania, odpowiedniego wykorzystania.

Zatrzymany były oficer miał wcześniej dostęp do wrażliwych danych dotyczących bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa.

Wcześniej zaś pracował w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE), zatem miał też informacje na temat koncesji, zgód, niezbędnych technicznych szczegółów w tych sprawach.
Teraz zaś pracował w jednej z firm komercyjnych – Orange to największy operator komercyjny.
To oznacza zaś dane na temat biznesu, technologii.
Tu mogły wchodzić w grę kwestie ekonomiczne, bezpieczeństwa państwa, poszczególnych obywateli.

Trzeba tutaj podkreślić, że niedługo działać będzie 5G, który będzie sterował samochodami, lodówkami, zasuwaniem drzwi.
Będzie sterował wszystkim.

To ten sam region, państwa raczej przyjazne USA.
Chiny nie mogą przepuścić takiej okazji, bo tutaj widzimy interesy amerykańskie, kwestie unijne, niedaleko jest Rosja, są Niemcy, Pekin chce mieć tu swoje wpływy i działać.

Zdajmy sobie z tego sprawę. Polska stała się ważnym podmiotem gry międzynarodowej.
To wymusza określone działania polskich władz.
Obecnie jesteśmy narażeni na działania wielu wywiadów w naszym kraju.

Państwa poważne, nieteoretyczne, dbają o swój interes, o swoje służby.
Muszą one być profesjonalne, wyspecjalizowane, niezawodne.
My w Polsce mamy wciąż spuściznę sowiecką.
Nie było u nas opcji zerowej, czyli rozwiązania starej służby i budowy nowej od podstaw, co uczyniono w Czechach.
Mamy pewne zaszłości, to powoduje że nie jesteśmy w pełni wiarygodnym partnerem dla takich służb jak w USA czy Izraelu.

Areszt w sprawie szpiegostwa na rzecz Chin powienien mieć wiele konsekwencji.
Trzeba działać zdecydowanie na rzecz profesjonalizowania służb, podnosić świadomość polityków, że to są rozgrywki na największym światowym poziomie.

Trzeba wyciągnąć wnioski, uczyć się na takich sprawach.

Oczywiście. Pamiętać również trzeba, że nasze życie coraz bardziej podporządkowane jest elementom cyberprzestrzeni. Wchodzi nowa technologia 5G, przynosi ona wiele nowych zastosowań - począwszy od kierowania kompleksami przemysłowymi po sterowanie lodówką czy zamykanie drzwi.

Wraz z rozwojem technologii musi iść bezpieczeństwo, bo proszę sobie wyobrazić, że jeśli ktoś jest w stanie ingerować w decyzje wydawane przez sygnały elektromagnetyczne, to może wyłączyć elektrownię, pozbawić nas prądu, wyłączyć działanie gniazdka na sali operacyjnej czy zatrzasnąć kogoś w domu.

Te przykłady, choć przypominają filmy science fiction, pokazują skalę możliwych zmian.

Należy pamiętać, że ten będzie rządził światem, będzie miał realny wpływ na politykę światową, kto będzie w stanie kontrolować ten system, będzie w stanie wpływać na decyzje podejmowane przez maszyny.

Wiele spraw związanych z naszym życiem kontrolują maszyny.
Wiedzą, kiedy włączyć urządzenie, kiedy zwiększyć temperaturę, dołożyć węgla do pieca.

To dzieje się wszędzie – od gospodarstwa domowego po funkcjonowanie sieci przesyłowej państwa, transportu.
Musimy mieć świadomość niebezpieczeństwa.

Obecnie, w odróżnieniu od klasycznych działań wywiadowczych, których celem było zbieranie informacji gospodarczych, przemysłowych, politycznych w sposób osobowy, odbywa się to inaczej.
Dziś jest dużo taniej, nie trzeba organizować operacji wywiadowczych, angażując setki osób, wykorzystując samoloty, samochody.

Obecnie wystarczy kilku dobrych informatyków i komputery po kilka tysięcy złotych.

Są one w stanie zdobyć więcej informacji niż całe sztaby, setki tysiące ludzi.
To pokazuje tę olbrzymią skalę działań szpiegowskich w tych czasach.

Niebezpieczeństwo jest olbrzymie.
Wyzwanie przed Polską jest bardzo duże.
Ten przypadek jest jednym z dowodów na to.


Przyjąłem założenie, że ten materiał jest edukacyjny i pokazuje zwykłemu śmiertelnikowi zagrożenia jakie niesie za sobą zdrada państwa.
To moje założenie poparłem wypowiedzią specjalisty.
Niech ta wypowiedź otworzy oczy co niektórym.

Ty jako zwykły ochroniarz ochraniasz jakiś ważny strategicznie obiekt z listy Wojewody.
To jest ten najniższy szczebel ochrony.
Starasz się w pracy i nie dajesz ciała.
Ten Twój wysiłek to jest jednak praca zespołowa.

Nad Tobą są inne sfery ochrony, które funkcjonują i czasami skrzypią jak zardzewiałe zawiasy w drzwiach.
Bo łańcuch kotwiczny jest najsłabszy w tym miejscu, gdzie jest najsłabsze ogniwo.
jak zidentyfikujesz to najsłabsze ogniwo, to możesz je wymienić na nowe mocne.

O jednej ze sfer ochrony właśnie miałem przyjemność zasygnalizować.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Wróć do „Państwowe Służby Mundurowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości