Aktualnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy łącznie 1207 psów i 62 konie. Warszawa

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15969
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 525 razy
Otrzymał/a podziekowań: 599 razy
Status: Offline

Aktualnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy łącznie 1207 psów i 62 konie. Warszawa

Postautor: Epitet » 23 lut 2021 08:15

Dożywotnia opieka nad zwierzętami w służbach podległych MSWiA
18.02.2021

– Dzięki zwierzętom w służbach niejedno ludzkie życie zostało uratowane, niejeden groźny przestępca został ujęty.
Troska o ich los w służbie, a zwłaszcza poza służbą jest naszym etycznym obowiązkiem – powiedział minister Mariusz Kamiński podczas dzisiejszej (18 lutego br.) konferencji prasowej.
Wiceminister Błażej Poboży przedstawił najważniejsze założenia proponowanych zmian.
Dziś MSWiA przekazuje do prac rządu projekt ustawy całościowo regulujący status zwierząt w służbie.

link https://www.gov.pl/web/mswia/dozywotnia ... lych-mswia

Minister Mariusz Kamiński podkreślił, że intencją zmiany przepisów jest chęć ostatecznego rozwiązania wszelkich problemów związanych z funkcjonowaniem zwierząt w służbach, na zasadach humanitarnych i uwzględniając ich wybitne zasługi dla obywateli.

– Wierzę, że ta ustawa spotka się z dużą przychylnością opinii publicznej i mam nadzieję, że przyjmiemy ją w konsensusie w parlamencie.
Ustawa na pewno bardzo ucieszy funkcjonariuszy, którzy od lat postulowali o całościowe uregulowanie statusu zwierząt – powiedział szef MSWiA.

Wiceminister Błażej Poboży przedstawił podczas konferencji najważniejsze założenia proponowanych zmian.
– Pierwsza kwestia to właściwy i dokładny sposób opisania sytuacji zwierząt wycofywanych ze służby.
Tu pierwszeństwo będzie pozostawało przy aktualnych opiekunach zwierząt.
Najważniejsza zmiana, jaka idzie za tym punktem, to fakt, że także na emeryturze wszystkie zwierzęta, zarówno psy, jak i konie, będą pozostawały na stanie jednostki organizacyjnej każdej z formacji – podkreślił wiceminister Błażej Poboży.

Drugą kwestią, regulowaną przez projektowane przepisy, jest ustawowe określenie obowiązków opiekunów zwierząt.
– To tak oczywiste sprawy jak zapewnienie wyżywienia, dostęp do wody, zapewnienie swobodnej aktywności.
To także szczegółowe kwestie i obowiązki, jak szkolenie dla opiekunów zwierząt czy wskazanie, które z osób są wykluczone z możliwości przejęcia opieki nad zwierzętami – powiedział wiceminister Błażej Poboży.

Jako pozostałe, choć zasadnicze założenia ustawy, wiceminister wymienił: pokrywanie kosztów wyżywienia zwierząt (przepisy określą, że opiekunom przysługiwać będzie albo wyżywienie, albo ekwiwalent finansowy w formie ryczałtu na wyżywienie zwierzęcia) oraz kwestię zwrotu kosztów ponoszonych przez opiekunów z tytułu badań profilaktycznych i opieki weterynaryjnej.
Nowe przepisy odnoszą się również do zagadnienia kontroli sposobu i prawidłowości opieki nad zwierzętami.

W konferencji prasowej wziął udział wiceminister Bartosz Grodecki, gen. insp. Jarosław Szymczyk – komendant główny Policji, nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP, gen. dyw. SG Tomasz Praga – komendant główny Straży Granicznej oraz opiekunowie psów służbowych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej wraz ze swymi podopiecznymi.

– Wyrażam ogromną satysfakcję i wdzięczność.
Oczekiwania formułowane od wielu lat w poszczególnych służbach dziś materializują się w projekcie ustawy dot. statusu zwierząt w służbie – powiedział podczas konferencji gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji.
– Nowe rozwiązania zapewniają opiekunom odciążenie z kosztów i możliwość dożywotniej opieki na profesjonalnym poziomie – dodał.

***

Aktualnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy łącznie 1207 psów i 62 konie – większość w Policji.
Rocznie ok. 10% zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na „emeryturę”.
Zakłada się, że przedstawione zmiany przepisów wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.
Obecnie projekt trafi do uzgodnień wewnątrzresortowych i zostanie wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych.
Proces legislacyjny ze strony MSWiA będzie koordynować wiceminister Błażej Poboży.


Wybiegam pamięcią wstecz.
Czyżby piątka dla zwierząt autorstwa Jarosława?
Takie sobie zadaję pytanie.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15969
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 525 razy
Otrzymał/a podziekowań: 599 razy
Status: Offline

Re: Aktualnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy łącznie 1207 psów i 62 konie. Warszawa

Postautor: Epitet » 23 lut 2021 08:44

Trzydzieści lat temu nadinsp. Zdzisław Wewer z rąk ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Krzysztofa Kozłowskiego odebrał pełnomocnictwo do utworzenia i organizacji szkoły Policji w Legionowie. Zwieńczeniem prac pełnomocnika było powołanie do życia w dniu 27 sierpnia 1990 r. Centrum Szkolenia Policji, które zostało utworzone na podstawie zarządzenia nr 85/90 Ministra Spraw Wewnętrznych. Głównym zadaniem jednostki było „przygotowanie wyspecjalizowanych kadr do zadań związanych z ochroną bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

link http://www.csp.edu.pl/csp/o-szkole/hist ... licji.html

W Sułkowicach, koło Grójca, znajduje się Zakład Kynologii Policyjnej.
Zajmuje on powierzchnię ponad 45 ha i jest jedynym w polskiej Policji ośrodkiem szkolenia przewodników i tresury psów służbowych.


link http://www.csp.edu.pl/csp/pion-dydaktyczny/10,dok.html

Realizowane kursy

Najliczniejszą kategorię tresowanych w Zakładzie psów stanowią psy patrolowo-tropiące.

Psy te podczas wykonywanej służby patrolowej, obok oddziaływania prewencyjnego, mogą być wykorzystywane do działań związanych z zabezpieczaniem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń, przeszukania terenu i pomieszczeń, pościgu, zasadzki.
Stanowią pomoc przy wykonywaniu czynności interwencyjnych, zatrzymywaniu osób, pilnowaniu, doprowadzaniu i konwojowaniu osób. Mogą być również wykorzystywane do tropienia śladów ludzi.
Psy patrolowe przygotowane są do działań prewencyjnych, a psy tropiące nabywają umiejętność tropienia na miejscu zdarzeń oraz przeszukują teren w celu odnalezienia osoby zaginionej.

Kolejną ważną grupę stanowią psy do zadań specjalnych, które w obliczu rosnącej przestępczości związanej z przemytem i handlem narkotykami oraz aktami terroru tresowane są do wyszukiwania zapachów narkotyków lub materiałów wybuchowych.

W Zakładzie tresowane są również psy do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na lądzie i w wodzie oraz psy do identyfikacji śladów zapachowych ludzi.
Nowym kierunkiem szkolenia Zakładu są kursy dla policjantów wykonujących czynności pozoranta.
Przygotowują one funkcjonariuszy do wykonywania zadań pozorantów w zakresie ćwiczeń obrończych. Szkolenie w Sułkowicach przebiega dwutorowo.

Przyszli przewodnicy, zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu taktyki i techniki użycia psów, kynologii policyjnej i teorii tresury oraz odbywają, pod okiem doświadczonych instruktorów, zajęcia z praktycznej tresury psów.
Uczą się zasad właściwej pielęgnacji psów oraz ich żywienia.
Ponadto podnoszą ogólną sprawność fizyczną korzystając z urządzeń siłowych ofiarowanych Zakładowi w roku 2002 przez Fundację Sportu w Policji „Fair Play”.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w sześciu salach dydaktycznych, wyposażonych w nowoczesne środki audiowizualne, plansze poglądowe, schematy.
Ważną pomocą są nagrywane podczas zajęć filmy wideo przedstawiające ćwiczenia praktyczne z psami.

Pozwalają one na dokładną analizę najczęściej popełnianych błędów tresurowych oraz na omówienie metod ich eliminowania.
Ćwiczenia tresurowe prowadzone są na przyległym do Zakładu poligonie, zajmującym powierzchnię ok. 21 ha.
Tam psy nabywają umiejętności pokonywania przeszkód oraz uczą się posłuszeństwa.
Zajęcia odbywają się również w symulatorniach znajdujących się na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej oraz poza terenem jednostki, w warunkach zbliżonych do warunków naturalnych służby.
Ćwiczenia organizowane są w miejscach użyteczności publicznej, np. na lotnisku, a także w obiektach takich jak Pałac Kultury i Nauki, Sejm, Senat, sądy, dworce kolejowe i autobusowe, metro, czy szkoły.

Psy przyzwyczajają się do środków transportu, ruchu ulicznego, sztucznego oświetlenia, a przede wszystkim do pracy w zmiennych warunkach.
Po zajęciach słuchacze Zakładu mogą korzystać z kawiarenki internetowej, księgozbioru biblioteki, a także podnosić swoją sprawność fizyczną na siłowni.

Warto dodać, że uczestnikami kursów organizowanych w Sułkowicach są nie tylko policjanci (również z zagranicy), ale także funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, Straży Miejskich, Straży Pożarnej oraz pracownicy warszawskiego metra i GOPR.

Wysoki poziom kształcenia w Zakładzie jest rezultatem stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez jego kadrą dydaktyczną. Funkcjonariusze Zakładu uczestniczą w szkoleniach metodycznych dla nauczycieli, szkoleniach informatycznych, specjalistycznych kursach minersko-pirotechnicznych i poświęconych walce z przemytem narkotyków.
Biorą też udział w warsztatach poświęconych zagadnieniom tresury.
Podnoszą również swoje kwalifikacje ogólne na uczelniach cywilnych.

Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach zagranicznych oraz wymiana doświadczeń pozwalają dotrzymywać kroku najlepszym w dziedzinie tresury i wykorzystania psów w służbie policyjnej.
Mamy również własne doświadczenia, którymi dzielimy się z innymi szkołami policyjnymi.
Zakład Kynologii Policyjnej z ponad 50 letnimi doświadczeniami jest na tym gruncie cenionym partnerem.
Dlatego też teren ośrodka jest miejscem chętnie odwiedzanym przez delegacje służbowe i wycieczki.
Pod opieką pracownika Zakładu można zapoznać się z historią jednostki, warunkami bytowania czworonogów i metodami tresury oraz obejrzeć pokaz sprawności użytkowej psów służbowych z użyciem świetlnych i dźwiękowych środków pozoracji.
To również okazja do zobaczenia Trymera - popularnego Szarika - bohatera serialu „Czterej pancerni i pies”. Istotnym przedsięwzięciem służącym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych policyjnych przewodników psów służbowych oraz doskonaleniu sprawności użytkowej psów służbowych są organizowane w Sułkowicach Kynologiczne Mistrzostwa Policji.

Jedną z funkcji dydaktyczno – wychowawczych, jakie realizuje Zakład jest kształtowanie właściwych postaw zawodowych szkolonych policjantów.
Wielu słuchaczy to ludzie młodzi, dopiero rozpoczynający karierę zawodową.
Z tego względu dużą uwagę zwraca się na przestrzeganie przez nich dyscypliny służbowej. Ponadto specyfika pracy z psem nakłada na kadrę dydaktyczną obowiązek rozwijania u słuchaczy szczególnych cech osobowości takich jak: wrażliwość, odpowiedzialność, opiekuńczość oraz kultura obcowania ze zwierzęciem.
Przewodnik musi wiedzieć, że pies jest przede wszystkim jego partnerem w służbie, którego cechuje bezinteresowne oddanie, lojalność i gotowość do niesienia pomocy.Kierownik Zakładu Kynologii Policyjnej
mł. insp. Marek Hańczuk

tel. 47 72 55 123

e-mail: zkp@csp.edu.pl


Psy i konie w służbach MSWiA
18.02.2021

Szukają ludzi pod zawalonymi budynkami, sprawdzają bagaże na lotniskach, szukają narkotyków na przejściach granicznych, pomagają w odnalezieniu zaginionych, patrolują ciężko dostępne tereny – tak pracują psy i konie w służbach podległych MSWiA.

link https://www.gov.pl/web/mswia/psy-i-koni ... bach-mswia

Policja konna

W Policji na koniec 2020 r. służyły 54 konie służbowe w sześciu ogniwach i sekcjach konnych na terenie kraju.
Obowiązki policjanta-jeźdźca oraz kandydata na jeźdźca wykonywało 56 policjantów.

Konie w Policji używane są do służby patrolowej, a także do działań związanych z zapewnianiem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń.

Szkolenie konia odbywa się w jego macierzystej jednostce i prowadzone jest dwuetapowo przez policyjnych lub cywilnych instruktorów jeździectwa.
Pierwszy etap szkolenia powinien trwać minimum 6 miesięcy.
Po każdym etapie szkolenia policjant-jeździec lub kandydat na jeźdźca wraz z koniem przystępują do egzaminu, po którym otrzymują atest uprawniający do służby.
Egzamin, czyli testowanie sprawności użytkowej konia służbowego przeprowadzane jest przez komisję, a atest do służby wydaje kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji.

Konia można wycofać ze służby po ukończeniu przez niego 15. roku życia, ale jeśli nie ma przeciwwskazań weterynaryjnych, to może on służyć dalej.

Patrole konne w Straży Granicznej

W Straży Granicznej prowadzone są również patrole konne.
Obecnie formacja posiada 8 koni służbowych.
Wszystkie są w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.
Do realizacji zadań służbowych konie wykorzystywane są w Placówkach Straży Granicznej w Czarnej Górnej i Ustrzykach Górnych.

Wierzchowce z górskich placówek SG doskonale wpisują się w realia bieszczadzkiego odcinka granicy obejmującego w części obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Dzięki swoim niezastąpionym cechom są wyjątkowym wsparciem w służbie - zapewniają szybkie przemieszczanie się w trudnym i zróżnicowanym terenie Bieszczad i nie ingerują przy tym w środowisko.

Ta forma służby na Podkarpaciu ma już ponad 25-letnią tradycję i nawiązuje do czasów, kiedy w pierwszych dekadach XX stulecia granicę ochraniali na koniach żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza.Tyle odszukałem w Internecie.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15969
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 525 razy
Otrzymał/a podziekowań: 599 razy
Status: Offline

Re: Aktualnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy łącznie 1207 psów i 62 konie. Warszawa

Postautor: Epitet » 06 mar 2021 09:13

POLICYJNY PIES ALEX ODSZEDŁ NA EMERYTURĘ. ZAMIESZKAŁ ZE SWOIM PRZEWODNIKIEM
Data publikacji 05.03.2021

Pies patrolowo-tropiący Alex, który służył w żagańskiej jednostce odszedł na emeryturę.
Przyjazny dla ludzi, stanowczy wobec przestępców i zawsze wierny swojemu przewodnikowi.
Owczarek niemiecki zamieszkał ze swoim opiekunem młodszym aspirantem Bartoszem Trzuskawskim.

link https://lubuska.policja.gov.pl/go/serwi ... ikiem.html

We wtorek (2 marca) Alex - pies patrolowo-tropiący służący w żagańskiej jednostce odszedł na zasłużoną emeryturę.

Owczarek niemiecki służył w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu od 2014 roku, jednak zanim rozpoczął swoją służbę na rzecz mieszkańców powiatu żagańskiego najpierw wraz ze swoim przewodnikiem uczestniczył w specjalistycznym szkoleniu w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
Młodszy aspirant Bartosz Trzuskawski przez lata wspólnej służby poświęcał Alexowi mnóstwo czasu, dbał o jego odpowiednią dietę oraz codzienne treningi.
Między Bartkiem i Alexem wytworzyła się bardzo szybko wspólna więź, która pielęgnowana była przez lata.

Nie dziwi nas to, że na emeryturze Alex zamieszkał właśnie ze swoim przewodnikiem.

Podczas wieloletniej służby owczarek niemiecki wielokrotnie brał udział w ściganiu sprawców czynów zabronionych, tropieniu osób zaginionych, zabezpieczeniach imprez masowych.
Alexa znają również doskonale dzieci, ponieważ niejednokrotnie uczestniczył on w spotkaniach profilaktycznych, gdzie równocześnie odbywały się pokazy jego umiejętności.
Od wtorku Alex jest emerytem.
Psiakowi dziękując za wieloletnią służbę życzymy zdrowia i dużo odpoczynku.

Kilka przykładów zdarzeń, w których uczestniczył Alex:

Poszukiwania zakończone sukcesem,
link https://zagan.policja.gov.pl/g11/serwis ... cesem.html
Alex w przedszkolu,
link https://zagan.policja.gov.pl/g11/serwis ... zkolu.html
Policyjna obława i zatrzymanie. 36-latek usłyszał zarzut zabójstwa.
link https://zagan.policja.gov.pl/g11/serwis ... jstwa.html


Źródło: podkomisarz Aleksandra Jaszczuk


Ta historia zakończyła się happy endem dla zwierzęcia.
Miłe.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15969
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 525 razy
Otrzymał/a podziekowań: 599 razy
Status: Offline

Re: Aktualnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy łącznie 1207 psów i 62 konie. Warszawa

Postautor: Epitet » 29 mar 2021 09:05

Projekt dot. zwierząt w służbach rozszerzony o Siły Zbrojne i Służbę Więzienną
25 marca 2021 rok

Projekt ustawy regulującej sytuację zwierząt w służbach podległych MSWiA zostanie rozszerzony o przepisy regulujące sytuację zwierząt w Siłach Zbrojnych RP i Służbie Więziennej.
Propozycje w tej sprawie złożyły MON i MS – poinformował wiceszef MSWiA Błażej Poboży.
Przedstawiciel resortu otwarty jest również na uwzględnienie w przepisach kolejnych formacji, których projekt nie objął.

link https://www.infosecurity24.pl/projekt-d ... -wiezienna

Przygotowany przez MSWiA projekt nowelizacji ustawy o Policji i innych ustaw ma na celu uregulowanie sytuacji zwierząt od momentu ich doboru, przez realizację zadań w poszczególnych formacjach, aż po wycofanie z użycia do zadań służbowych.
Regulacja ma zapewnić zwierzętom należącym do służb m.in. dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo.
Projekt opublikowany został 1 marca w Rządowym Centrum Legislacji.
Wcześniej, 18 lutego jego założenia przedstawiło podczas konferencji kierownictwo resortu.

Na wtorkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych prowadzący ten projekt Błażej Poboży poinformował, że znajduje się on na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych i w tym tygodniu uzgadniany jest w ramach Stałego Komitetu Rady Ministrów.
"Mam nadzieję, że bardzo szybko trafi on pod obrady państwa komisji, a później już na forum Sejmu" – powiedział do posłów.
Chciałby – jak później dodał – aby stało się to w ciągu miesiąca.

"Już mogę też powiedzieć, że dotychczasowe regulacje odnoszące się do formacji nadzorowanych przez MSWiA – to wynika z tych konsultacji, które prowadziliśmy między resortami – zostaną rozszerzone o przepisy regulujące sytuację zwierząt używanych w Siłach Zbrojnych RP oraz w Służbie Więziennej.
Stosowne propozycje w tym zakresie w ramach konsultacji zgłosiło Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Sprawiedliwości" – poinformował wiceminister.
Przewodniczący sejmowej komisji Wiesław Szczepański (Lewica) zapytał przedstawicieli resortu, czy można liczyć na ich zgodę na poszerzenie projektu ustawy o kolejne grupy.
"Z całą pewnością tak" – odpowiedział Poboży. Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA Mariusz Cichomski wyjaśnił, że "nie ma najmniejszego problemu", aby inne formacje, jak np. Straż Marszałkowska, dołączały się do projektu przy założeniu, że koszty ponoszone są w ramach limitów budżetowych.

Poboży podkreślił, że w ocenie kierownictwa resortu obecnie rozwiązania dotyczące sytuacji zwierząt w formacjach są niewystarczające, a przygotowana regulacja wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom i opiekunów zwierząt.
"Zwierzę nawet wycofane ze służby zawsze do końca swojego życia będzie pozostawało na stanie formacji, będzie pozostawało w związku z tym pod opieką tej formacji i również z tym związana kwestia – będzie możliwy i realizowany nadzór nad sposobem prowadzenia tej opieki nad zwierzęciem wycofanym ze służby" – wskazał.

Poboży, w odpowiedzi na pytania, poinformował również, że nowymi przepisami objęte zostaną także zwierzęta wycofane ze służby przed wejściem w życie dokumentu.
Na wniosek osoby lub organizacji, która jest opiekunem psa lub konia, złożony do szefa danej formacji, na analogicznych zasadach przydzielone zostanie odpowiednie świadczenie.

Na temat proponowanego projektu pozytywnie wypowiadali się posłowie z różnych ugrupowań.
Swoje poparcie deklarowała posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także poseł Szczepański.

Regulacja określa obowiązki opiekunów zwierząt, w tym w szczególności związane z zapewnieniem dobrostanu zwierząt i ich prawidłowego utrzymania.
Wprowadzi także mechanizmy nadzoru ze strony poszczególnych formacji nad sposobem realizacji opieki nad powierzonym zwierzęciem.
Doprecyzowuje ona też m.in. to, kiedy zwierzęta są wycofywane ze służby, a także rozwiązuje kwestie takie, jak to, kto zajmie się zwierzęciem po śmierci dotychczasowego opiekuna.

PAP/IS24Equista - Jakie były dalsze losy wojskowych koni po I wojnie światowej?

link https://equista.pl/editorial/2629/jakie ... -swiatowej

Tyle na ten temat mówi historia.

Czworonogi na służbie w wojsku
19.08.2012 rok

Na etatach w polskiej armii służy 108 psów i 47 koni.
Dorywczo pracują też „cywilne” sokoły.
Zwierzęta tak, jak żołnierze dostają medale, ale też jak oni zapadają na wojskowe choroby, na przykład psy cierpiące na zespół stresu bojowego.

link http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/4817

W sumie w armii służy dziś 108 psiaków.

18 psów-saperów pracuje w 2 Mazowieckim Pułku Saperów, a 34 w patrolach razem z Żandarmerią Wojskową.
Inne pełnią służbę patrolową i wartowniczą ochraniając różnego rodzaju składy i magazyny.

Zwierzęta, podobnie jak żołnierze, przez całą wojskową karierę ćwiczą na poligonie, a na co dzień mieszkają na terenie koszar w specjalnych boksach.
Na zagraniczne misje wyjeżdżają te najlepiej przeszkolone.
Jeśli pracują w szczególnie trudnych warunkach, otrzymują np. buty, specjalne kamizelki, a nawet przeciwpyłowe i przeciwsłoneczne okulary.

Dana razem z czterema owczarkami niemieckimi, które też służyły w Afganistanie pomogła w zatrzymaniu 97 osób podejrzanych o działalność terrorystyczną i kilku poszukiwanych listami gończymi.
Wojskowe psy są za swą służbę doceniane.
Dana razem z owczarkami dostała medale NATO, za „wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz osiągnięcia w misjach poza granicami kraju”.

Z czasem jednak czworonogi tracą etat w armii i są odsyłane do cywila.
Gdy labradorka wróciła z misji okazało się, że cierpi, tak jak niektórzy żołnierze na PTSD – pourazowy syndrom pola walki.
Cały ciężar opieki i leczenia psa wziął na siebie jej przewodnik sierżant Lis.
– Owszem ponoszę pewne koszty związane z opieką nad Daną, ale to dla mnie naturalne, po tylu latach wspólnej służby – mówi sierżant.

Gniady w mundurze

O wiele łatwiejsza wydaje się służba 47 koni w Szwadronie Kawalerii z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
Kawalerzyści biorą udział w najważniejszych uroczystościach państwowych i wojskowych, więc konie pełnią wyłącznie funkcje reprezentacyjne.
Kupowane są w stadninach i hodowlach i bardzo starannie wybierane.

– Zwierzęta wcielane do wojska muszą spełniać kryteria między innymi wieku, stanu zdrowia, a nawet maści – wylicza dowódca szwadronu kapitan Jarosław Stawski. Regułą jest, że do szwadronu trafiają konie maści gniadej. Wyjątkiem jest koń dowódcy – maści karej oraz siwki, na których jeżdżą trębacze. Zanim wystąpią publicznie muszą przejść odpowiednią tresurę. Uczone są różnego rodzaju chodu czy sprawnej zmiany szyków. Muszą być też przyzwyczajane są do hałasu, tak by nie spłoszyły się np. podczas honorowej salwy.

– Przepisy nie określają jak długo koń może służyć. Bywa, że jeden pracuje kilka lat, a inny kilkanaście – mówi kapitan Stawski.

Żołnierz-jeźdźec nie ma możliwości zaopiekowania się koniem, który kończy wojskową karierę. Zwierzak, który przechodzi do cywila jest przekazywany stowarzyszeniom współpracującym z MON. Te mogą go po pewnym czasie oddać pod prywatną opiekę kawalerzyście, który o to poprosi.

Sokół, czyli ochroniarz lotnisk

Armia chętnie też korzysta z pomocy skrzydlatych.
Głównie wynajmowane są sokoły wędrowne, rarogi, jastrzębie europejskie oraz jastrzębie Harrisa.
W przeciwieństwie do psów i koni, ptaki nie są jednak pracownikami etatowymi lecz najemnymi.
Ich zadaniem jest dbanie o to, by ptaki nie zagrażały startującym i lądującym samolotom.

Jako pierwsze z ptasich ochroniarzy skorzystało lotnisko w podpoznańskich Krzesinach.
Później z usług sokolników i ich pupili zaczęły korzystać obsługi innych lotnisk.
Sokoły nie tylko odstraszają ptaki w okolicy pasów startowych, ale potrafią także wskazać miejsca ich gniazdowania.
Wynajmowane sokoły na lotniskach nie polują, a jedynie odstraszają inne ptactwo.

Bogusław Politowski


Na razie projekt.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15969
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 525 razy
Otrzymał/a podziekowań: 599 razy
Status: Offline

Re: Aktualnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy łącznie 1207 psów i 62 konie. Warszawa

Postautor: Epitet » 24 sie 2021 18:01

PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ REGULUJĄCĄ STATUS ZWIERZĄT W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
24.08.2021 rok

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą zwierząt w służbach mundurowych.
– Cieszę się, że rozwiązania przygotowane w MSWiA już wkrótce zaczną obowiązywać.
Troska o los zwierząt w służbie, a zwłaszcza poza służbą jest naszym etycznym obowiązkiem – powiedział wiceminister Błażej Poboży, odpowiedzialny za proces legislacyjny ze strony resortu spraw wewnętrznych i administracji.

link https://malopolska.policja.gov.pl/krk/a ... owych.html

Zmiana ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw ma na celu uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także w Siłach Zbrojnych RP, Służbie Więziennej i Straży Marszałkowskiej.
W ustawie zaproponowano rozwiązania regulujące sytuację zwierząt od momentu ich doboru, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po ich sytuację po wycofaniu z użycia w formacjach.

W ustawie określono także wymogi dla opiekuna, któremu przydziela się zwierzę pod opiekę w poszczególnych formacjach, obowiązki opiekunów zwierząt, zasady żywienia oraz zasady poddawania zwierząt zabiegom profilaktycznym i leczeniu.
Opiekun zwierzęcia będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia.
Ryczałt wypłacany będzie co miesiąc z góry.
Rozwiązania odnoszące się do równoważnika będą obowiązywać również po wycofaniu zwierzęcia ze służby.

Zwierzęta wycofane z użycia w danej formacji będą pozostawały na jej stanie.
Natomiast pierwszeństwo w powierzeniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun.
Jeśli dotychczasowy opiekun nie podejmie się opieki nad zwierzęciem, będzie ono mogło zostać powierzone innemu przeszkolonemu funkcjonariuszowi, pracownikowi formacji albo byłemu funkcjonariuszowi znajdującemu się na rencie lub zaopatrzeniu emerytalnym, a także organizacji społecznej, do której statutowych celów należy ochrona zwierząt.

Ustawa przewiduje również możliwość przyznawania wsparcia opiekunom zwierząt, które zostały wycofane z użycia w poszczególnych formacjach jeszcze przed dniem wejścia w życie ustawy – w przypadkach uzasadnionych dobrem zwierząt.

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/


Rozwiązano problem.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15969
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 525 razy
Otrzymał/a podziekowań: 599 razy
Status: Offline

Re: Aktualnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy łącznie 1207 psów i 62 konie. Warszawa

Postautor: Epitet » 20 lis 2021 08:49

WYJĄTKOWE TANDEMY NA GRANICY - POLICYJNE KONIE I ICH JEŹDŹCY
Data publikacji 18.11.2021

Aktualnie kilka tysięcy policjantów ochrania wschodnią granicę Polski i strzeże bezpieczeństwa na terenach przygranicznych.
Wśród nich znajdują się również wyjątkowe duety - policyjne konie i ich jeźdźcy.
Patrole konne znakomicie sprawdzają się w trudnych warunkach terenowych.
Patrolują masywy leśne, tereny podmokłe.
Wielokrotnie uczestniczyły w interwencjach podejmowanych w stosunku do osób, które nielegalnie przekroczyły granicę.

link https://hajnowka.policja.gov.pl/po8/akt ... zdzcy.html

Policyjne konie wraz ze swoimi służbowymi opiekunami strzegą nienaruszalności polskiej granicy i bezpieczeństwa na terenach przygranicznych.

Patrolują pas graniczny, sprawdzają okalające go masywy leśne.
Są w stanie dotrzeć w miejsca trudno dostępne, gdzie nie wjadą służbowe pojazdy oraz nie będzie w stanie wejść człowiek.
Siedzący na koniach jeźdźcy mają lepszą widoczność i z dalszej odległości mogą dostrzec niebezpieczne sytuacje w pobliżu pasa granicznego.
Te wyjątkowe tandemy sprawdzają się również niezwykle skutecznie w akcjach poszukiwawczych i pościgach.
Wielokrotnie uczestniczyły w interwencjach podejmowanych w stosunku do osób, które nielegalnie przekroczyły granicę.
Konie potrafią wyczuć zagrożenie szybciej niż człowiek.
Poprzez wysyłanie swoim opiekunom charakterystycznych sygnałów wskazują na przykład na obecność innych osób w pobliżu.
Policyjne wierzchowce charakteryzuje szybkość, mobilność oraz wyjątkowa wytrzymałość zarówno na niesprzyjające warunki atmosferyczne, jak również huk wystrzałów i dym petard, czy granatów.

Policyjne konie są jednym ze środków przymusu bezpośredniego.

Widok patrolu konnego każdorazowo wzbudza z jednej strony ciekawość, ale też i ogromny respekt.
Policyjni jeźdźcy podkreślają, że decydując się na taki sposób pełnienia służby, łączą pracę ze swoją wielką pasją.
Daje im to dużo satysfakcji i motywuje do działania.
Należy jednak podkreślić, że jest to ciężka praca, jaką muszą wspólnie wykonać.
Aby koń mógł pełnić służbę w Policji, musi przejść szkolenie, po ukończeniu którego osiągnie odpowiedni poziom atestu.
W czasie szkolenia zwierzęta oswajają się z nietypowymi sytuacjami, z którymi mogą mieć do czynienia podczas codziennej służby.


Straż Graniczna też powinna mieć konie na wyposażeniu.

Nowe konie Straży Granicznej w Bieszczadach
1 lutego 2015 rok

Do służby w Straży Granicznej trafiły nowo zakupione konie, które do 6 lutego będą szkolić się do służy w Bieszczadach.

link https://www.infosecurity24.pl/nowe-koni ... eszczadach

Aby móc służyć w trudnych warunkach jakie czekają je na bieszczadzkich szlakach, konie musiały sprostać ostrym kryteriom naboru.

Dotyczyło to m.in. ich doskonałego stanu zdrowia, kondycji, zrównoważonego charakteru, odpowiedniego wieku - od 3 do 5 lat.

Szkolenie prowadzi hipolog z Bieszczadzkiego OSG oraz instruktorzy jazdy konnej.

Konie, oprócz ćwiczeń na ujeżdżalni i w terenie, przyzwyczajane są do pracy w patrolu, prowadzenia pościgu, a także transportu i zabezpieczania imprez masowych.
Ponadto są oswajane z hukiem wystrzałów z broni palnej.
Czeka je służba w trudnych bieszczadzkich warunkach, na szlakach do których nie mają dostępu pojazdy mechaniczne.
Będą również operować na terenach ekologicznie chronionych w Bieszczadzkim Parku Narodowym.

Łącznie Straż Graniczna na Podkarpaciu ma dziewięć koni.
Bieszczadzki okręg jest jedynym w Polsce, który wykorzystuje je w służbie granicznej - informuje Straż Graniczna.


Czyli podlaski i lubelski okręg Straży Granicznej nie ma na wyposażeniu koni.
Czy cokolwiek się zmieni?
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15969
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 525 razy
Otrzymał/a podziekowań: 599 razy
Status: Offline

Re: Aktualnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy łącznie 1207 psów i 62 konie. Warszawa

Postautor: Epitet » 20 lis 2021 09:02

Moim skromnym zdaniem dostawcą koni dla Straży Granicznej winna być z urzędu stadnina koni arabskich w Janowie Podlaskim.

link https://skjanow.pl

albo:

Polecamy DZIERŻAWĘ KONI

jako alternatywę do kupna konia.
Kupno konia to odpowiedzialność i często duże obciążenie tak finansowe jak i organizacyjne.
Zanim kupisz konia sprawdź, czy podołasz nowym obowiązkom.
Umowę dzierżawy zawieramy na rok, bez możliwości wywiezienia konia do innej stajni.
Na rok przejmiesz prawa i obowiązki względem dzierżawionego konia.
Sprawdź zakładkę „Nasze konie”.
Miesięczny koszt: 700zł.

link http://www.kierzbun.pl/konie-sprzedaz.html

I have a dream - M.L King

Tak po szwadronie dla okręgu SG.
Kawalerii w komercyjnej ochronie nie przewiduje się jako że jest ona podsektorem ochrony w strukturach państwa.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Wróć do „Państwowe Służby Mundurowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości