Egzamin z ochrony osób mienia obiektów i obszarów

Awatar użytkownika

Topic author
domi
Szeregowy
Szeregowy
Posty: 1
Rejestracja: 18 kwie 2018 17:03
Podziękował: 6 razy
Status: Offline

Egzamin z ochrony osób mienia obiektów i obszarów

Postautor: domi » 18 kwie 2018 17:10

Cześć!
Ze względu na to, że mam egzamin z ochrony osób mienia obiektów i obszarów mam 4 zagadnienia które muszę opracować, ale nie mam zielonego pojęcia jak się za to zabrać. Proszę Was o pomoc.
1. Omów proces kształtowania się komercyjnego rynku ochrony w Polsce.
2. Scharakteryzuj pojęcie ochrony osób i mienia oraz wymagania kwalifikujące niezbędne do uzyskania licencji.
3. Omów przypadki obowiązkowe opracowania planu ochrony.
4. Omów zasady współpracy z policją i innymi służbami.
Liczę na Waszą pomoc. Z góry dziękuję.

Awatar użytkownika

Epitet
Generał
Generał
Posty: 13858
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 505 razy
Otrzymał/a podziekowań: 580 razy
Status: Offline

Re: Egzamin z ochrony osób mienia obiektów i obszarów

Postautor: Epitet » 19 kwie 2018 13:37

domi pisze:Cześć!
Ze względu na to, że mam egzamin z ochrony osób mienia obiektów i obszarów mam 4 zagadnienia które muszę opracować, ale nie mam zielonego pojęcia jak się za to zabrać. Proszę Was o pomoc.

2. Scharakteryzuj pojęcie ochrony osób i mienia oraz wymagania kwalifikujące niezbędne do uzyskania licencji.

Liczę na Waszą pomoc.
Z góry dziękuję.Po pierwsze, już nie ma licencji, tylko jest wpis na listę KPOF prowadzony przez WPA KWP.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Razorblade1967
Generał Dywizji
Generał Dywizji
Posty: 4001
Rejestracja: 18 paź 2011 19:45
Podziękował: 11 razy
Otrzymał/a podziekowań: 808 razy
Status: Offline

Re: Egzamin z ochrony osób mienia obiektów i obszarów

Postautor: Razorblade1967 » 19 kwie 2018 13:42

Pytania 2-4 to w zasadzie ustawa o ochronie osób i mienia oraz akty prawne wykonawcze i powiązane czyli po prostu źródłem materiałów jest ISAP.
To nie sztuka zginąć za Ojczyznę, sztuka spowodować by nieprzyjaciel oddał życie za swoją.


Jan M.
Generał Broni
Generał Broni
Posty: 6354
Rejestracja: 19 paź 2015 13:38
Podziękował: 1287 razy
Otrzymał/a podziekowań: 535 razy
Status: Offline

Re: Egzamin z ochrony osób mienia obiektów i obszarów

Postautor: Jan M. » 19 kwie 2018 21:39

domi pisze:Cześć!
Ze względu na to, że mam egzamin z ochrony osób mienia obiektów i obszarów mam 4 zagadnienia które muszę opracować, ale nie mam zielonego pojęcia jak się za to zabrać. Proszę Was o pomoc.
1. Omów proces kształtowania się komercyjnego rynku ochrony w Polsce.


"Dwudziestolecie międzywojenne
Dzisiejsza komercyjna branża przypomina ochronę z XX-lecia międzywojennego. To w czasach II Rzeczpospolitej pojawiły się pierwsze ustawy i rozporządzenia normujące działalność w zakresie ochrony mienia.
W 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskuje niepodległość. Podjęto wówczas działania aby zreformować obowiązujące przepisy zaborców a przede wszystkim je ujednolicić.
Doprowadzono do zapoczątkowania regulacji prawnych w postaci konstytucji Marcowej wydanej w 1921 roku. Wprowadzała ona ,,wolność wyboru zajęcia i zarobkowania oraz przenoszenia swojej własności”. Jednakże zasadę tę unormowano na mocy ustawy Prezydenta RP z 1927 r. o prawie przemysłowym . W wyniku tego powstały dwie sfery przemysłu. Pierwsza to przemysł wolny, na prowadzenie którego potrzebne było tylko zgłoszenie do władzy przemysłowej. Sfera druga to tak zwany przemysł reglamentowany, na jego prowadzenie trzeba było mieć odpowiednią koncesję. Na podstawie tej ustawy wprowadzano kolejne akty prawne o charakterze specjalnym, które normowały prowadzenie działalności koncesjonowanej. Pośród wielu norm znalazły się również przedsiębiorstwa ochrony mienia, regulowane ustawą z 18 lutego 1938r. o przedsiębiorstwach wymagających szczególnego zaufania.ustawa z 1938 r

W dwudziestoleciu międzywojennym organem właściwym do spraw udzielania koncesji był wojewoda. Wnioskujący o koncesję musiał spełnić kilka określonych warunków, konieczne było wykazanie się „dostatecznym wykształceniem ogólnym” i jeżeli zachodziła w danym miejscu taka potrzeba na powstanie przedsiębiorstwa ochrony mienia. W tym celu zasięgano więc opinii gmin właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności ochrony mienia oraz brano pod uwagę opinię władz policyjnych, mając na uwadze to czy ubiegający się o koncesję nie narusza ogólnie przyjętych norm społecznych i nie budzi wątpliwości pod kątem bezpieczeństwa publicznego.

Ustawa z 18 lutego 1938 roku jak i rozporządzenie wykonawcze do ustawy wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. w sposób dokładny definiuje zakres działania przedsiębiorstw ochrony mienia. W rozumieniu przepisów tejże ustawy za prowadzenie działalności ochronnej uznawano wykonywanie czynności na zlecenie,na własny rachunek i we własnym imieniu przez przedsiębiorcę lub przez osobę działającą na rzecz przedsiębiorcy. Ustawodawca zastrzegł sobie prawo na uregulowanie bądź ograniczenie sposobu działania przedsiębiorcy a także uzależnił od siebie podejmowanie poszczególnych przez niego decyzji. W wyniku czego władza między innymi wydawała zgodę na zatrudnianie nowych pracowników
w przedsiębiorstwie a także wskazywała, których pracowników zwolnić. Zobowiązano przedsiębiorców do odpowiedniego umundurowania pracowników.

rozporządzenie z 1938 rokurozporządzenie z 1938 roku2Jednakże ustawa i rozporządzenie wykonawcze nie określały dopuszczalnych środków działania i uprawnień pracowników ochrony. Osoby te jednak mogły otrzymać pozwolenie na broń z mocy rozporządzenia Prezydenta RP z 27 października 1932 r. Prawo o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, które to pozwolenie wydawane było przez powiatową władzę administracji ogólnej. Pozwolenie na okaziciela mogło otrzymać także przedsiębiorstwo ochrony mienia jeżeli uzasadnione było to obawą o życie i zdrowie jego pracowników .

Straż Przemysłowa po drugiej wojnie światowej
Po zakończeniu wojny w latach czterdziestych XX wieku w fabrykach zaczęły pojawiać się pierwsze straże robotnicze, które miały za zadanie zapobiegać dewastacji i rozkradaniu mienia zakładów.
W dniu 3 listopada 1949 roku zarządzeniem Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, wszystkie sprawy w kwestii ochrony zakładu powierzono jego kierownikowi.
W ten sposób powstały straże przemysłowe. Następnie Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów powołał Inspektorat Ochrony działający przy Korpusie Bezpieczeństwa Publicznego oraz wydany został dla Straży Przemysłowych regulamin o charakterze tymczasowym.
W wyniku powstania 1 maja 1950r. regulaminu, zasady pracy Straży Przemysłowej zostały w większym stopniu ujednolicone, jednakże nie zawierały przepisów co do stosowania broni oraz niektórych zasad organizacyjnych. Dopiero 22 października 1953r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził regulamin Straży przemysłowej.

Ustawę określającą działalność jednostek chroniących mienie w państwowych przedsiębiorstwach, czyli ustawę o Straży Przemysłowej, Sejm PRL uchwalił dnia 31 stycznia 1961r.
W latach 1945-1956 Straż była podporządkowana Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, następnie po roku 1956 Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

pagony

Stopnie służbowe na podstawie art. 8. Ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysłowej.

Czasy współczesne
Na przełomie lat 80. I 90. XX w., wraz ze zmianą ustroju politycznego zmienił się również system ekonomiczny. Do czasu wejścia w życie ustawy o ochronie osób i mienia, funkcjonowanie przedsiębiorców zajmujących się szeroko pojętą działalnością ochronną na początku lat 90-tych XX. stulecia, oparte było o przepis Ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej. Ochrona osób i mienia jest tutaj przypisana do sfery usługowej o czym możemy przekonać się z Artykułu 11. ust.11:

Uzyskania koncesji wymaga podjęcie działalności gospodarczej w zakresie: usług ochrony osób i mienia, detektywistycznych oraz w sprawach paszportowych.

Sprywatyzowano ogromną liczbę zakładów pracy i co za tym idzie prywatyzacji uległa ochrona realizowana przez Straż Przemysłową. W odpowiedzi na potrzeby rynku, powstało wiele nowych firm ochrony osób i mienia działających na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia.

Dzięki wejściu w życie postanowień ustawy o ochronie osób i mienia wprowadzono na rynek usług nową jakość w obszarze, który był dotąd zarezerwowany dla służb państwowych. Wprowadzono kategorię obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. Prywatne firmy wkraczają na takie obszary jak: ochrona osób, ochrona imprez masowych, patrole interwencyjne, ochrona urzędów i ministerstw a także ochrona jednostek wojskowych oraz ochrona obiektów infrastruktury krytycznej. Firmy ochroniarskie wykonują szereg zadań na zlecenie podmiotów prywatnych."Autor: pan Mirosław Podgórski

https://wochronie.pl/index.php/16-blog/ ... b-i-mienia


Jan M.
Generał Broni
Generał Broni
Posty: 6354
Rejestracja: 19 paź 2015 13:38
Podziękował: 1287 razy
Otrzymał/a podziekowań: 535 razy
Status: Offline

Re: Egzamin z ochrony osób mienia obiektów i obszarów

Postautor: Jan M. » 19 kwie 2018 21:45

2. Scharakteryzuj pojęcie ochrony osób i mienia oraz wymagania kwalifikujące niezbędne do uzyskania licencji.


"ochrona osób - działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej;
ochrona mienia - działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony"


"Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:
1)-
bezpośredniej ochrony fizycznej:
- stałej lub doraźnej,
- polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
- polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych;
2
zabezpieczenia technicznego, polegającego na:
- montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
- montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.
"
3. Omów przypadki obowiązkowe opracowania planu ochrony.


"Rozdział 2. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie

Art. 5. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie
1.
Obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne.
2.
Do obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, należą:
1)
w zakresie obronności państwa w szczególności:
a) zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji,
b) zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy,
c) magazyny rezerw strategicznych, o których mowa w art. 15 przechowywanie rezerw ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846);
2)
w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności:
a) zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa,
b) porty morskie i lotnicze,
c) banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach;
3)
w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności:
a) zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,
b) zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej,
c) rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne;
4)
w zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczególności:
a) zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej,
b) obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe,
c) muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej,
d) archiwa państwowe;
5)
obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi ujęte w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.
3.
Szczegółowe wykazy obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 2, sporządzają: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie w stosunku do podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych. Umieszczenie w wykazie określonego obszaru, obiektu lub urządzenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
4.
Wykazy, o których mowa w ust. 3, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych przesyłają do właściwych terytorialnie wojewodów oraz bieżąco aktualizują.
5.
Wojewodowie prowadzą ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa. Ewidencja ma charakter poufny.
6.
Wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może umieścić w ewidencji, o której mowa w ust. 5, znajdujące się na terenie województwa obszary, obiekty i urządzenia innych podmiotów niż określone w ust. 3.""Art. 7. Plany ochrony
1.
Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie ust. 5, albo upoważniona przez niego osoba są obowiązani uzgadniać plan ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1a.
Kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 1, w terminie najpóźniej 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia transportu podlegającego obowiązkowej ochronie, jest obowiązany uzgadniać z komendantem wojewódzkim Policji, właściwym terytorialnie ze względu na miejsce rozpoczęcia transportu, plan ochrony tego transportu. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2.
Plan ochrony powinien:
1)
uwzględniać charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki;
2)
zawierać analizę stanu potencjalnych zagrożeń, w tym zagrożeń o charakterze terrorystycznym, i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki;
3)
podawać ocenę aktualnego stanu ochrony jednostki;
4)
zawierać dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, a w tym:
a) stan etatowy,
b) rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia,
c) sposób zabezpieczenia broni i amunicji;
5)
zawierać dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych;
6)
zawierać zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki.
3.
Komendant wojewódzki Policji przy uzgadnianiu planu ochrony bierze pod uwagę potencjalny stan zagrożenia jednostki oraz wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.
4.
Odmowa uzgodnienia planu ochrony następuje w drodze decyzji administracyjnej.
"


Jan M.
Generał Broni
Generał Broni
Posty: 6354
Rejestracja: 19 paź 2015 13:38
Podziękował: 1287 razy
Otrzymał/a podziekowań: 535 razy
Status: Offline

Re: Egzamin z ochrony osób mienia obiektów i obszarów

Postautor: Jan M. » 19 kwie 2018 21:54

4. Omów zasady współpracy z policją i innymi służbami.


Liczę na Waszą pomoc. Z góry dziękuję.


"Art. 12. Współpraca służb ochrony z innymi podmiotami
Wewnętrzne służby ochrony w zakresie ochrony osób i mienia współpracują z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)."


"Współpracę tą kierownik jednostki chronionej przez formacje ochronne podejmuje odpowiednio z właściwym terytorialnie:
1) komendantem jednostki organizacyjnej Policji,
2) kierownikiem jednostki ochrony przeciwpożarowej,
3) szefem obrony cywilnej,
4) komendantem straży gminnej (miejskiej)."


"Współpraca formacji ochronnych z Policją/Strażą Gminną/Miejską polega w szczególności na:
1) wymianie informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego,
2) współdziałaniu w celu utrzymania spokoju i porządku publicznego podczas zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
3) współdziałaniu przy zabezpieczaniu miejsc popełnienia przestępstw i wykroczeń w granicach chronionych obszarów, obiektów lub urządzeń,
4) wzajemnych konsultacjach doskonalących metody współpracy."


"Współpraca formacji ochronnych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej polega na podejmowaniu działań ochronnych i zabezpieczających w przypadku wystąpienia w granicach chronionych obszarów, obiektów lub urządzeń pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, w szczególności na:

1) wymianie informacji o powstałych zagrożeniach,
2) wprowadzaniu na teren chronionych obszarów i obiektów jednostek ratowniczych,
3) współdziałaniu przy przeprowadzaniu bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia,
4) zabezpieczaniu miejsc po pożarze, klęsce żywiołowej lub innym miejscowym zagrożeniu, w tym uratowanego mienia."


"Współpraca formacji ochronnych z jednostkami obrony cywilnej polega na podejmowaniu działań ochronnych i zabezpieczających w przypadku wystąpienia w granicach chronionych obszarów, obiektów lub urządzeń pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, w szczególności na:

1) wymianie informacji o powstałych zagrożeniach,"


"Do zakresu działania wewnętrznej służby ochrony należ:
niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie jednostki i zabezpieczanie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania."Żródła:

Ustawa o ochronie osób i mienia, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony, Roporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).


Jan M.
Generał Broni
Generał Broni
Posty: 6354
Rejestracja: 19 paź 2015 13:38
Podziękował: 1287 razy
Otrzymał/a podziekowań: 535 razy
Status: Offline

Re: Egzamin z ochrony osób mienia obiektów i obszarów

Postautor: Jan M. » 19 kwie 2018 22:01

P.S.

...oraz wymagania kwalifikujące niezbędne do uzyskania licencji


Pewnie chodzi o wpis na listę kpof. Licencje zostały uchylone w 2014 roku.

".
Właściwy komendant wojewódzki Policji dokonuje wpisu na listy, o których mowa w art. 28 lista kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego ust. 1, lub dokonuje zmiany danych objętych wpisem na pisemny wniosek osoby, której wpisywane dane dotyczą.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokument potwierdzający posiadane wykształcenie;
2)
oświadczenie wnioskodawcy:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa;
3)
zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
4)
zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego lub zaświadczenie o przyuczeniu do zawodu w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
5)
orzeczenia, o których mowa w art. 26 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ust. 3 pkt 7 albo art. 27 uprawnienia wynikające z wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego ust. 2 pkt 3;
6)
decyzję pozytywną o uznaniu kwalifikacji w zawodzie pracownika ochrony fizycznej albo w zawodzie pracownika zabezpieczenia technicznego - jeżeli taka decyzja była wydana.
3.
Właściwy komendant wojewódzki Policji wydaje osobie, której wpisywane dane dotyczą, zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę."


Źródło:

Ustawa o ochronie osób i mienia.

Wróć do „Egzamin, Pytania i Testy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości